Yleinen osa

Jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan Rauman normaalikoulun opetus-suunnitelman yleiseen osaan on vuoden 2016 jälkeen tehty muutoksia eri lukuihin v. 2019 alkaen vuosittain.

Lukujen kuvauksen avulla löydät etsimäsi tiedon:

Luvut 1-3

Luku 1 taustoittaa opetussuunnitelman merkitystä ja asiakirjaa määrittävää normistoa. Sisältää normaalikoulun tuntijaon.

Luku 2 kuvaa arvoja ja oppimiskäsitystä.

Luku 3 käsittelee laaja-alaisen osaamisen osa-alueita.

Luvut 4-6

Luku 4 on toimintakulttuurin kuvausta esim. työtavat, eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet.

Luku 5 kuvaa koulupäivään liittyviä asioita, kuten turvallisuus, osallisuus, kodin ja koulun yhteistyö, työrauha ja järjestyssäännöt.

Luku 6 on arvioinnin luku, sisältäen opinnoissa etenemisen kuvauksen, käyttäytymisen ja oppiaineiden arvioinnin, todistukset ja päättöarvioinnin.

Luvut 7-8

Luku 7 on oppisen tuen kuvausta.

Luku 8 on korvattu opiskeluhuoltosuunnitelmalla.

Luvut 9-15

Luku 9 käsittelee kieltä ja kulttuuria.

Luku 10 kuvaa kaksikielistä opetusta eli normaalikoulun kielipainotteisen opetuksen opetussuunnitelmaa.

(Lukua 11 ei ole laadittu, koska normaalikoulussa ei toteuteta mihinkään erityiseen maailmankatsomukseen  perustuvaa opetusta)

Luku 12 kuvaa normaalikoulun valinnaisuuksia.

Luvuissa 13-15 on lyhyt yleisluontoinen kuvaus eri vuosiluokkakokonaisuuksista (1-2, 3-6, 7-9).

Kuva: Matti Varjo