Oppiaineet

Kielten ryhmässä ovat äidinkieli ja kirjallisuus, englanti, ruotsi, saksa, ranska

Ympäristö- ja luonnontietoaineita ovat ympäristöoppi, biologia, maantieto, fysiikka, kemia, terveystieto

Taide- ja taitoaineisiin kuuluvat musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta, kotitalous

Valinnaiset oppimäärät voivat olla joko oppiaineen sisällä tai erillisenä.