Taitopainotteiset luokat

Taitopainotteisilla luokilla opitaan tekemällä, kokemalla ja näkemällä

Taitopainotteisessa opetuksessa, vuosiluokilla 1-6 tavoitteena on oppia tunnistamaan omia vahvuuksiaan sekä näkemään ja kokeilemaan luovasti. Opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja ja vaihtelevia ilmaisumuotoja ja tehdään erilaisia projekteja, joissa mahdollistetaan omien taitojen idearikas käyttäminen.

Oppilas saa kokeilla monipuolisesti erilaisia tapoja opiskella ja oppia. Tuntipainotuksia on vuosiluokilla 1. – 4. kuvataiteessa, käsityössä ja musiikissa. 5. – 6. luokilla on valinnaisuutta kuvataiteessa, käsityössä, musiikissa, liikunnassa, kotitaloudessa ja tieto- ja viestintäteknologiassa.

Yhteistyötä tehdään erityisesti opettajankoulutuslaitoksen ja seminaarin puutarhan sekä harrasteryhmien ja Rauman kaupungin kanssa.

Kuvan tekstit sivulla alempana

 

 

Kuvan sisältö tekstinä

Oman osaamisen jakaminen

Oppilas hyödyntää omaa tietotaitoaan ja jakaa osaamistaan muille.

Oma identiteetti

Vahvistetaan oppilaan edellytyksiä itsensä tuntemiseen ja arvostamiseen sekä oman identiteetin muotoutumiseen

Toiminnallisuus ja elämyksellisyys ja yhdessä tekeminen

Keskeisenä tavoitteena on oppilaan vastuu omasta työstään ja ryhmien toiminnasta sekä kehittyminen itsearvioinnissa.

Erilaiset oppimistavat

Oppilas kokeilee monipuolisesti erilaisia tapoja opiskella ja oppia.

Vaikuttamismahdollisuudet

Oppilaalle tarjotaan mahdollisuuksia omien ideoiden käyttöön yhteisissä projekteissa. 5-6 luokilla oppilaat saavat valita itselleen valinnaisaineet.

Vuorovaikutus ja ilmaisu

Oppilasta rohkaistaan ilmaisemaan itseään ja tarjotaan tilaisuuksia harjoitella toimimista monenlaisten ihmisten kanssa.

Taitopainotteisilla luokilla voidaan tehdä monenlaisia asioita ”Me osataan!”-tekemisen riemulla

  • ideoida ja suunnitella omia kerhoja, joita oppilaat itse vetävät
  • tehdä tutustumis- ryhmäytymis- ja vuorovaikutusharjoituksia
  • tehdä pieniä näytelmiä ja rooleja oppilaiden ideoimana
  • kartuttaa tietoja ja taitoja eri osa-alueilla kotitaloudessa
  • harjoitella yhteissoittoa, esiintymistä ja luovaa tuottamista musiikissa
  • suunnitella ja toteuttaa toivesisältöjä liikunnassa
  • suunnitella ja käyttää ompelukonetta monipuolisesti käsityössä

Taitoluokan oppilaista kasvaa rohkeita ilmaisijoita ja tekijöitä!

Taitoluokkien esite (pdf-tiedosto)