Opetussuunnitelma

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen laatimaan Opetussuunnitelman perusteisiin 2014, joka on valtakunnallisesti noudatettava normi. Se on lainsäädännön lisäksi tärkein koulun toimintaa ohjaava asiakirja.

Nykyinen Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2016. Siihen on sen jälkeen tehty Opetushallituksen määräämiä muutoksia, ja esimerkiksi luku 6 on uudistettu kokonaan 1.8.2020. Normaalikoulun opetus-suunnitelmaa kehitetään melkein vuosittain yhä paremmin käytännön toimintaa ohjaavaksi.

Opetussuunnitelma on sisällöltään laaja. Kunkin luvun kohdalla on lyhyesti kuvattu asiat, joita siinä käsitellään.

Tutustu Rauman normaalikoulun opetussuunnitelmaan.

Tutustu Opetushallituksen sivuilla Opetussuunnitelman perusteisiin 2014, siihen tehtyihin muutoksiin ja määräyksiin

Kansikuva: Matti Varjo