Turvallinen normaalikoulu

Koulussamme kehitetään turvallisuutta koko ajan ja pyritään aktivoimaan jokainen yhteisössä toimiva turvallisen oppilaitoksen ja oppimisympäristön rakentajaksi. Tärkeintä on ennaltaehkäiseminen ja ennakkoon varautuminen mahdollisiin kriisitilanteisiin.

Koulun turvallisuusryhmässä on opettajia, muuta henkilöstöä, oppilaita, huoltajien edustaja ja yliopiston turvallisuussuunnittelija. Ryhmä suunnittelee ja organisoi osallistavaa turvallisuustoimintaa ja tekee turvallisuusohjeistuksia. Turvallisuuden kehittämiseksi tehdään yhteistyötä oman Kampuksen toimijoiden kanssa sekä kehittämistyötä valtakunnallisesti.

Koulun kriisisuunnitelmaa ei turvallisuussyistä julkaista netissä.

Lukuvuosina 2022-2023 ja 2023-2024 olemme kehittäjäkouluna ONNI on turvallinen koulu -hankkeessa. Turun yliopiston hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeen nettisivut: https://sites.utu.fi/onni/

Olemme saaneet koulullemme International Safe Schools -sertifikaatin vuonna 2019.

Nettisivut: https://www.internationalsafeschool.com/

Jo useita vuosia olemme kuuluneet  Euroopan terveet koulut -verkostoon.

Kansainväliset nettisivut: https://www.schoolsforhealth.org/

Yhteisömme turvallisuus on meille tärkeä asia!

Mahdolliseen kriisitilanteeseen varautuminen

Mikäli normaalikoulussa ilmenisi kriisitilanne, ohjaa henkilökunta lasten poistumisen rakennuksesta ulos kokoontumispaikalle tai suojautumisen sisälle. Henkilöstö huolehtii lapsista.

Huoltajien ja läheisten on syytä mahdollisessa kriisitilanteessa toimia niin, ettei viestintäliikenne kuormitu. Odottakaa silloin rauhassa, sillä tilannetietoja välitetään niin nopeasti kuin mahdollista Wilman ja koulun nettisivujen kautta, jos jotakin poikkeavaa tapahtuisi.

Viranomaiset ottavat vastuun heti saavuttuaan paikalle. Tilanteesta riippuen kannattaa seurata myös viranomaisten tiedotuskanavia:

  • Twitter: @Satapelastus
  • Twitter: @L_S_poliisi
  • Radio, jos yleinen vaaratilanne

Odottakaa rauhassa. Lapsenne kännykkä on saattanut esim. poistumistilanteessa jäädä sisälle. Kriisitilanteista tiedotetaan aina mahdollisimman nopeasti!

Huomatkaa, että tämä on ennakoiva ohje, mikäli koulussa olisi joku kriisitilanne! Tämä on osa varautumista ja mitään vaaraa ei tällä hetkellä ole tiedossa!

Kehitämme koko ajan koulun kriisivalmiutta!

Preparation for possible crisis situation

In case of a crisis situation at Rauman normaalikoulu the school staff will guide the students either out of the building to an assigned gathering area or alternatively to take shelter inside. The staff will take care of the students at all times.

During a potential crisis situation guardians should avoid overloading the networks with excessive communication. In case of unexpected events, please wait calmly as further information will be communicated as soon as possible via Wilma and the school website.

Authorities take over the responsibility as soon as they arrive. Depending on the situation, further information may become available on authorities’ information channels:

  • Twitter: @Satapelastus
  • Twitter: @L_S_poliisi
  • Radio in case of a general emergency

Wait calmly. Your child may have for example left their phone in their bag while evacuating. We will notify you of any unexpected events at school as soon as possible.

Please note that these guidelines are shared proactively in preparation for a potential crisis situation at school. Right now we are not anticipating any such situation, but do our best to be prepared in case such a situation occurs.

We are constantly improving our preparation for any potential crisis situations.