KiVa Koulu

KiVa -lyhenne muodostuu sanoista Kiusaamisen Vastainen (Kiusaamista Vastustava). Kiusaamisen ennaltaehkäise-miseksi ja vähentämiseksi koulussa pidetään vuosiluokilla 1, 4 ja 7 Turun yliopistossa kehitetyn ohjelman mukaisia KiVa –tunteja. Tunneilla katsotaan keskustelun pohjaksi lyhytfilmejä, tehdään rooliharjoituksia ja ryhmätöitä.

Koulussa toimii opettajista koostuva KiVa-tiimi, joka selvittää kiusaamistapauksia yhteis­työssä luokanopettajan tai luokanohjaajan kanssa. Kiusaamiseen puuttuvat myös kaikki koulun aikuiset ja käsittelevät tilanteet mahdollisimman pian käyttäen muitakin tapoja kuin KiVa –menettelyä. Yhdessä mietitään KiVa-tiimin tarve.

Kiusaamisen vastaisessa toiminnassa tärkeintä on, että koulun aikuiset saavat tiedon epäasiallisesta kohtelusta. Huoltajat voivat ottaa yhteyttä opettajiin, jos he epäilevät lapsensa joutuneen kiusatuksi tai kiusaavan muita tai kertovan muiden oppilaiden kiusaamisesta. Nopea yhteydenotto vähentää riskiä kiusaamisen jatkumiseen.

Ilmoittamisen helpottamiseksi koulussa on KiVa-postilaatikko, johon voi jättää viestin KiVa-tiimille.

KiVa Koulu –ohjelmaan kuuluva Vanhempien opas on luettavissa KiVa Koulun nettisivuilla.

Tutustu KiVa Koulu -nettisivuihin

VERSO – vertaissovitteluohjelma

Lukuvuonna 2021-2022 normaalikoulussa on aloitettu myös VERSO -vertaissovitteluohjelma, jossa koulutetut oppilaat toimivat sovittelijoina.

Tutustu VERSO -ohjelman nettisivuihin

Tutustu normaalikoulun suunnitelmaan oppilaiden suojaamiseksi kiusaamiselta, häirinnältä, syrjinnältä ja väkivallalta (pdf-tiedosto)

Kuva: Ramona Raynor-Karjalainen