Vihreä lippu -koulu

Rauman normaalikoulu hyväksyttiin syksyllä 2007 Vihreä lippu –kouluksi, joka toteuttaa kestävän kehityksen ohjelmaa.  Vihreä lippu on myös kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki, ja ohjelman kriteerit täyttävä osallistuja saa ohjelman tunnuksena toimivan vihreän lipun käyttöoikeuden. Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools -ohjelmaa, joka toimii lähes kaikissa Euroopan maissa ja on laajenemassa muihin maanosiin.

Normaalikoulussa toimii Vihreä lippu –toimikunta, jossa on oppilasedustajia eri luokilta. He seuraavat energiajätteen määrää ja lajittelua sekä tekevät toimintaohjeita. Ryhmä ideoi erilaista toimintaa: aineettoman muistamisen päivän, puutarhatapahtumia ja kevätsiivousta. Normaalikoulussa toiminta nivoutuu puutarhakasvatuksen ohjemaan. Usein tehdään myös lintujen pihabongausta.

Koulussa on ollut isoja Vihreä lippu –teemoja, joiden ympärille on rakentunut monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Itämeri ja muut lähivedet ovat usein tutkimuskohteena, ja kierrätys huomioidaan opetuksessa ja arjen toiminnassa.

Vihreä lippu –toiminta kasvattaa kestävän tulevaisuuden ymmärtäjiä, ylläpitäjiä ja kehittäjiä.

Tutustu Vihreä lippu -nettisivuihin

Kuva: Matti Varjo