Oppilaan valintamahdollisuudet

Normaalikoulussa on oppilailla paljon valintamahdollisuuksia. Kielitarjontamme on erittäin monipuolinen. Opiskeltavien valinnaisaineiden laajuudet vaihtelevat. Tietoa valinnaisuuksista annetaan oppilaille ja huoltajille järjestämällä tilaisuuksia ja tiedottamalla Wilman kautta. Opetussuunnitelmasta voi lukea lisää oppiaineista ja niiden arvioinnista. Valinnaisuudesta on luvussa 12 tarkemmin.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Tutustu lukuun 12 (pdf-tiedosto)

Painotettu opetus: kieli- ja taitopainotteisuus

Ensimmäisellä luokalla oppilas ja huoltajat valitsevat kahdesta painotuksesta, joko kielipainotteisen tai taitopainotteisen opetuksen. Näitä toteutetaan vuosiluokkien 1-6 aikana.

Kielipainotteisuudessa on kohdekielenä englanti.

Kielipainotteisten luokkien esittely

Taitopainotteisuudessa painottuvat taide- ja taitoaineet.

Taitopainotteisten luokkien esittely

Kielivalinnat

Kaikki oppilaat opiskelevat ensimmäisestä vuodesta alkaen vieraana kielenä englantia.

Normaalikoulussa voi valita neljänneltä luokalta alkaen vapaaehtoiseksi vieraaksi kieleksi joko saksan tai ranskan. Osallistujamäärä vaikuttaa siihen, kumman kielen opetus aloitetaan.

Seitsemänneltä luokalta alkaen voi valita laajennetun englannin kielen.

Kahdeksannelta luokalta alkaen voi valita joko saksan tai ranskan kielen.

Valinnaisuus vuosiluokilla 4-6

Kielten valinnaisuus löytyy edeltä kohdasta Kielivalinnat.

Taitopainotteisella luokalla opiskeleva oppilas voi valita 5. ja 6. luokalla valinnaisen liikunnan, kuvataiteen, käsityön, kotitalouden, tietotekniikan tai ilmaisutaidon.

Valinnaisuus vuosiluokilla 7-9 ja valinnaisaineopas

Kielten valinnaisuus löytyy edeltä kohdasta Kielivalinnat.

Kahdeksannelta luokalta alkaen voi valita liikunnan, musiikin, kuvataiteen, käsityön tai kotitalouden.

Mahdollisuus on valita myös muu valinnainen kurssi kuin oppiaine: ilmaisutaito tai tietotekniikka.

Tutustu vuosiluokkien 7-9 valinnaisaineoppaaseen (pdf-tiedosto)

Kuva: Hanna Oksanen / Viestintä