Oppiaineiden arviointikriteerit

Vuoden 2014 Opetussuunnitelman perusteissa on 6. vuosiluokan arvioinnin tueksi julkaistu hyvän osaamisen (arvosana 8) kriteerit, jotka ovat olleet paikallisissa opetussuunnitelmissa voimassa 1.8.2016 alkaen.

Arviointikriteerit takaavat yhdenvertaisuuden toteutumisen eli oppilaille annettava arvosana tarkoittaa saman tasoista osaamista. Opetushallitus uudisti Opetussuunnitelman perusteiden arvioinnin luvun 6 kokonaan v. 2020 alussa ja määräsi numeroarvioinnin vuosiluokilta 4. alkaen. Uudistettu luku 6 on astunut voimaan 1.8.2020. Siinä on määräyksen mukaan alussa perusteiden teksti sellaisenaan ja lopussa paikallinen sisältö.

Tutustu 6. luokan hyvän osaamisen (arvosana 8) arviointikriteereihin eri oppiaineissa (ulkoasua on muokattu normaalikoulun oppiaineiden kuvituksen mukaan) (pdf-tiedosto)

Tutustu päättöarvioinnin kriteereihin arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 (Opetushallituksen aineisto suoraan. Voimassa 1.8.2021 alkaen) (pdf-tiedosto)

Tutustu opetussuunnitelman perusteiden lukuun 6, jossa on myös normaalikoulun sisältö lopussa (pdf-tiedosto)

Tutustu työskentelyn arviointiin eri oppiaineissa. (pdf-tiedosto). Myös kunkin oppiaineen kohdalla on työskentelyn arviointi.

Kuva: Matti Varjo