Oppiaineiden arviointikriteerit

Vuoden 2014 Opetussuunnitelman perusteissa on 6. vuosiluokan arvioinnin ja päättöarvioinnin tueksi julkaistu hyvän osaamisen (arvosana 8) kriteerit, jotka ovat olleet paikallisissa opetussuunnitelmissa voimassa 1.8.2016 alkaen.

Arviointikriteerit takaavat yhdenvertaisuuden toteutumisen eli oppilaille annettava arvosana tarkoittaa saman tasoista osaamista. Opetushallitus uudisti Opetussuunnitelman perusteiden arvioinnin luvun 6 kokonaan v. 2020 alussa ja määräsi numeroarvioinnin vuosiluokilta 4. alkaen. Uudistettu luku 6 on astunut voimaan 1.8.2020. Siinä on määräyksen mukaan alussa perusteiden teksti sellaisenaan ja lopussa paikallinen sisältö.

6. luokan hyvän osaamisen (arvosana 8) arviointikriteereihin eri oppiaineissa (ulkoasua on muokattu normaalikoulun oppiaineiden kuvituksen mukaan) (pdf-tiedosto)

Tutustu nyt voimassa oleviin päättöarvioinnin hyvän osaamisen (arvosana 8) arviointikriteereihin eri oppiaineissa (ulkoasu on muokattu normaalikoulun oppiaineiden kuvituksen mukaan) (pdf-tiedosto)

Päättöarvioinnin kriteerejä on laadittu eri arvosanoille. Kriteerit astuvat voimaan 1.8.2021.

Tutustu päättöarvioinnin kriteereihin arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 (Opetushallituksen aineisto suoraan. Tulevat voimaan 1.8.2021 alkaen) (pdf-tiedosto)

Tutustu normaalikoulun lukuun 6 (pdf-tiedosto)

Kuva: Matti Varjo