Oppiaineiden arviointikriteerit

Arviointikriteerit takaavat yhdenvertaisuuden toteutumisen eli oppilaille annettava arvosana tarkoittaa saman tasoista osaamista. Opetushallitus uudisti Opetussuunnitelman perusteiden arvioinnin luvun 6 kokonaan v. 2020 alussa ja määräsi numeroarvioinnin vuosiluokilta 4. alkaen. Uudistettu luku 6 on astunut voimaan 1.8.2020. Siinä on määräyksen mukaan alussa perusteiden teksti sellaisenaan ja lopussa paikallinen sisältö. Opetushallitus on myös yhtenäistänyt 6. vuosiluokan päätteeksi annettavien arvosanojen sekä päättöarvioinnin kriteerejä.

6. vuosiluokan arviointi – valtakunnalliset kriteerit

Arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 (Opetushallituksen aineisto suoraan. Voimassa 1.8.2023 alkaen) (pdf-tiedosto)

Päättöarviointi – valtakunnalliset kriteerit

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 (Opetushallituksen aineisto suoraan. Voimassa 1.8.2021 alkaen) (pdf-tiedosto)

Opetussuunnitelman arviointiluku 6

Tutustu opetussuunnitelman perusteiden lukuun 6, jossa on myös normaalikoulun sisältö lopussa (pdf-tiedosto)

Työskentelyn arviointi eri oppiaineissa

Tutustu työskentelyn arviointiin eri oppiaineissa. (pdf-tiedosto). Myös kunkin oppiaineen kohdalla on työskentelyn arviointi.

Kuva: Matti Varjo