SataDiLogis 1.1.2019-31.12.2021

Satakunnan kuljetuslogistiikan turvallisuus, tehokkuus, varmuus sekä kilpailukyky paranevat ja ympäristövaikutukset vähenevät SataDiLogiksen vaikutuksesta. SataDiLogiksen ansiosta kuljetusturvallisuuden jatkokehitystoimet pystytään kohdistamaan tärkeimpiin kehityskohteisiin. SataDiLogiksen tulokset tulevat olemaan vapaasti käytettävissä ja hyödynnettävissä.

SataDiLogis 1.1.2019-31.12.2021

Satakunnan kuljetuslogistiikan turvallisuus, tehokkuus, varmuus sekä kilpailukyky paranevat ja ympäristövaikutukset vähenevät SataDiLogiksen vaikutuksesta. SataDiLogiksen ansiosta kuljetusturvallisuuden jatkokehitystoimet pystytään kohdistamaan tärkeimpiin kehityskohteisiin. SataDiLogiksen tulokset tulevat olemaan vapaasti käytettävissä ja hyödynnettävissä.

SataDiLogiksen huhtikuulle suunnitellut tapahtumat siirretään pidettäviksi myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
​Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Ajankohtaista koronaviruksesta https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista-koronaviruksesta

Tapahtumat ovat osallistujille maksuttomia:

Kuljetukset kilpailutekijänä 17.9.2020 – Siirretty keväältä

Toimiminen onnettomuustilanteessa 22.4.2020 – Siirretty syksyyn

SataDiLogiksen tavoitteena on kuljetuslogistiikan turvallisuuden ja elinkeinotoiminnan edellytysten parantaminen Satakunnassa maakunnan rajat ylittävän T&K&I-yhteistyön pohjalta hyödyntäen pelillistämistä, digitalisaatiota, automatisaatiota ja tekoälyä. Lisäksi tavoitteena on edistää ja vahvistaa kuljetusturvallisuuteen liittyviä verkostoja ja niiden kansainvälistymistä.

SataDiLogiksen kohderyhmänä ovat meriklusteri- ja logistiikka-alan sekä valmistavan teollisuuden toimijat.

SataDiLogiksessa haetaan ratkaisuja logistiikkatoimintojen riskienhallinnan osaamistarpeeseen vastaamiseen. Osana hanketta selvitetään kuljetusvahinkoja ja
-turvallisuutta sekä lisätään henkilöturvallisuutta. Kuljetusmuotokohtaisten informatiivisten ja osallistavien esittelypäivien kautta tuodaan uusinta tietoa ja osaamista hyödyttämään Satakunnan pk-sektoria. Pelillistämisen ja turvallisuussovellusten sekä verkkokurssien pilotointien kautta hyödynnetään uusimman teknologian ja tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia osaamisen vahvistamisessa. Verkostojen vahvistamisen ja kansainvälisen yhteistyön kautta edistetään satakuntalaisten yritysten ja toimijoiden verkostoitumista ja uusimman tiedon hyödyntämistä yritysten innovaatiotoimintojen vahvistamisessa. 

Turun yliopisto on SataDiLogiksen koordinaattori. Tampereen korkeakoulusäätiö sr ja Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiö sr toimivat osatoteuttajina. Yhteistyötä tehdään myös IRU Academy Task Forcen kanssa. Pirkanmaan liitto on myöntänyt SataDiLogikselle Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta. Myös Rauman kaupunki osallistuu hankkeen rahoitukseen ja muilta osin hankkeen rahoituksesta vastaavat toteuttajaorganisaatiot.

Lisätiedot: Anne E. Suominen, 040 779 9494, anelsu@utu.fi

Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiö sr

Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiö toimii hankkeen osatoteuttajana. Sen tehtävänä on kehittää ja toteuttaa kolme käytäntöpainotteista turvallisuuden työseminaaria, joilla edistetään logistista turvallisuutta Satakunnan alueella. Pelastusharjoitusalue toteuttaa työseminaarit hankkeen aikataulutuksen mukaan. Jokaisessa seminaarissa osallistujat arvioivat kokonaisuuden, josta saatua palautetta voidaan hyödyntää tulevaisuudessa logistiikan turvallisuuden kehittämiseen. Lisäksi Länsi-Suomen pelastusharjoitussäätiö osallistuu asiantuntijan roolissa hankkeessa tehtävän tuotevahinkoselvityksen laadintaan sekä verkostojen kehittämiseen.

Lisätiedot: Vesa Truhponen, 044 701 7426, vesa.truhponen@pelastusharjoitusalue.fi

Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Tampereen korkeakoulusäätiö (Tampereen yliopisto) toimii hankkeen osatoteuttajana. Sen vastuulla on pelillistämisen sekä riskienhallinnan ja kuljetuslogistiikan turvallisuuden kehittämisen tutkimus- ja kehityskokonaisuus. Tampereen korkeakoulusäätiön (Tampereen yliopisto / UC Pori) Gamification Groupin osaprojekti on pelillistämisen tutkimus- ja kehityskokonaisuus.

Tampereen korkeakoulusäätiön Riskienhallinnan ja kuljetuslogistiikan turvallisuuden kehittämiseen liittyvät toimenpiteet: Selvitetään alan yritysten riskienhallinnan tasoa sekä suunnitellaan ja pilotoidaan riskienhallinnan akateemista koulutusta ja sen käytännön harjoituksia. Kuljetuslogistiikan turvallisuutta pyritään kehittämään valmistelemalla ja toteuttamalla turvallisuusraportointi -mobiilisovelluksen pilotoinnit kuljetusalalla.

Lisätiedot:
Juho Hamari, 050 318 6861, juho.hamari@tuni.fi
Minna Haapakoski, 040 826 2944, minna.haapakoski@tuni.fi

Turun yliopisto

Turun yliopisto toimii hankeen koordinaattorina ja on päävastuullinen hallinnosta, tiedottamisesta, palautteen ja hyvien käytänteiden kokoamisesta sekä toiminnan kehittämisestä hankkeen aikana.

Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus vastaa IRU Academy Task Forcen verkkokurssien pilotoinnista, testauksesta ja kehittämisestä SataDiLogis-hankkeen osalta, kuuden informatiivisen ja osallistavan työpajaseminaaripäivän suunnittelusta ja toteutuksesta ja kuljetus- ja logistiikka-alan tuotevahinkoselvityksen toteuttamisesta sekä toimijoiden välisestä kansallisesta ja kansainvälisestä verkostoitumisesta.

Lisätiedot: Anne E. Suominen, 040 779 9494, anelsu@utu.fi

SataDiLogis