SataDiLogis 1.1.2019-31.12.2021

Satakunnan kuljetuslogistiikan turvallisuus, tehokkuus, varmuus sekä kilpailukyky paranevat ja ympäristövaikutukset vähenevät SataDiLogiksen vaikutuksesta. SataDiLogiksen ansiosta kuljetusturvallisuuden jatkokehitystoimet pystytään kohdistamaan tärkeimpiin kehityskohteisiin. SataDiLogiksen tulokset tulevat olemaan vapaasti käytettävissä ja hyödynnettävissä.

Ajankohtaista

SataDiLogiksen tapahtumat ovat osallistujille maksuttomia

SataDiLogis – Rautatie- ja satamalogistiikka 17.6.2021

Lisätietoja virtuaalityöpajasta julkaistaan pian Tapahtumat-sivulla. Voit jo nyt ilmoittautua mukaan tämän linkin kautta.

Jos ilmoittautumislinkin toimivuudessa on ongelmia, niin voit ilmoittautua lähettämällä yhteystietosi sähköpostitse anne.e.suominen@utu.fi

Muita tapahtumia ja ajankohtaista

Lastiturvallisuustyöryhmä LASTU 13.9.2021

Lastiturvallisuustyöryhmä LASTUn seuraava virtuaalitapaaminen järjestetään 13.9.2021 Helsingissä teema VAK-lain kokonaisuudistus. Tarkempi ohjelma julkaistaan lähempänä tapaamista. Lisätietoja Lastiturvallisuustyöryhmä LASTUn sivuilla www.lastiturvallisuus.fi

MeriDiLogis – Meripakkaus ja kontin lastaussuunnittelu 29.4.2021

Virtuaalityöpajassa kuultiin asiantuntijapuheenvuoroja pakkauksista, konttien lastauksen suunnittelusta ja lastauksesta. Teemoitetuissa pienryhmissä syvennyttiin aihealueisiin tarkemmin ja tuloksia hyödynnetään MeriDiLogiksen jatkotoimenpiteissä.

Tästä linkistä MeriDiLogiksen tilaisuuksiin

MeriDiLogis – Hanke meripakkausohjeen päivittämiseksi ja kontin lastausuunnitteluun

MeriDiLogis pyrkii vähentämään kuljetusvahinkoja, edistämään kuljetusturvallisuutta ja lisäämään riskienhallintaa. MeriDiLogiksen tavoitteena on tuottaa ajantasainen kuljetettavien tavaroiden pakkaamiseen ja suojaamiseen liittyvä meripakkausohje huomioiden kuorman varmistaminen ja merikuljetusten aiheuttamat haasteet ja rasitukset. Tavoitteena on myös tuottaa lastaussuunnitteluun ja lastaukseen ohjeistusta tehostamaan kuljetusyksiköiden käyttöastetta ja lastaustilanteita. Toimenpiteet tehdään tiiviissä yhteistyössä kuljetusketjujen eri osapuolien kanssa. Hankkeen tulokset tulevat olemaan vapaasti käytettävissä ja hyödynnettävissä. Euroopan aluekehitysrahaston osarahoitteinen MeriDiLogis toteutetaan 1.11.2020-31.8.2023 (Hankekoodi: A76534): MeriDiLogis

Brahea-keskuksen Maalta ja mereltä -blogissa kuljetuslogistiikan turvallisuudesta:
Suurin osa kuljetusvahingoista olisi estettävissä oikeanlaisella suunnittelulla ja pakkauksella

CARINGIn sidontalaskuri nyt myös suomeksi

CARING-hankkeessa tuotettu ilmainen kuormanvarmistuksen sidontalaskuri nyt myös suomenkielisenä versiona:
CARING Kuormanvarmistuslaskuri

Muu CARINGissä tuotettu kuormanvarmistuksen oppimateriaali suomeksi, englanniksi, ruotsiksi, saksaksi ja italiaksi:
CARING – Cargo securing to prevent cargo damages on road, sea, rail and air

Jos haluat kertoa tulevasta tapahtumasta tai muusta ajankohtaisesta tällä palstalla, niin ota yhteyttä Anne E. Suomiseen anne.e.suominen@utu.fi.