Toteuttajat

SataDiLogiksen toteutukseen osallistuvat

Turun yliopisto

Turun yliopisto toimii hankeen koordinaattorina ja on päävastuullinen hallinnosta, tiedottamisesta, palautteen ja hyvien käytänteiden kokoamisesta sekä toiminnan kehittämisestä hankkeen aikana.

Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus (MKK) vastaa IRU Academy Task Forcen verkkokurssien pilotoinnista, testauksesta ja kehittämisestä SataDiLogis-hankkeen osalta, kuuden informatiivisen ja osallistavan työpajaseminaaripäivän suunnittelusta ja toteutuksesta ja kuljetus- ja logistiikka-alan tuotevahinkoselvityksen toteuttamisesta sekä toimijoiden välisestä kansallisesta ja kansainvälisestä verkostoitumisesta.

Turun yliopisto

Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus (MKK)

Lisätiedot:
Koordinaattori Anne E. Suominen, 040 779 9494, anelsu@utu.fi
Kuljetusvahinkoselvitys Pekka Sundberg, 050 472 1372

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto (Tampereen korkeakoulusäätiö sr) toimii hankkeen osatoteuttajana. Sen vastuulla on pelillistämisen sekä riskienhallinnan ja kuljetuslogistiikan turvallisuuden kehittämisen tutkimus- ja kehityskokonaisuus.

Tampereen yliopiston osaprojekti on pelillistämisen tutkimus- ja kehityskokonaisuus, jonka toteuttamisessa Gamification Groupi on mukana.

Tampereen yliopiston riskienhallinnan ja kuljetuslogistiikan turvallisuuden kehittämiseen liittyvät toimenpiteet: selvitetään alan yritysten riskienhallinnan tasoa sekä suunnitellaan ja pilotoidaan riskienhallinnan akateemista koulutusta ja sen käytännön harjoituksia. Kuljetuslogistiikan turvallisuutta pyritään kehittämään valmistelemalla ja toteuttamalla turvallisuusraportointi -mobiilisovelluksen pilotoinnit kuljetusalalla.

Tampereen yliopisto

Gamification Group

Lisätiedot:
Juho Hamari, 050 318 6861, juho.hamari@tuni.fi
Minna Haapakoski, 040 826 2944, minna.haapakoski@tuni.fi

Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiö

Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiö toimii hankkeen osatoteuttajana. Sen tehtävänä on kehittää ja toteuttaa kolme käytäntöpainotteista turvallisuuden työseminaaria, joilla edistetään logistista turvallisuutta Satakunnan alueella. Pelastusharjoitusalue toteuttaa työseminaarit hankkeen aikataulutuksen mukaan. Jokaisessa seminaarissa osallistujat arvioivat kokonaisuuden, josta saatua palautetta voidaan hyödyntää tulevaisuudessa logistiikan turvallisuuden kehittämiseen. Lisäksi Länsi-Suomen pelastusharjoitussäätiö osallistuu asiantuntijan roolissa hankkeessa tehtävän tuotevahinkoselvityksen laadintaan sekä verkostojen kehittämiseen.

Länsi-Suomen pelastusharjoitusalue

Lisätiedot:
Aleksi Vihtilä, 044 701 8252, aleksi.vihtila@pori.fi