Toiminta

SataDiLogiksen toiminta on suunnattu erityisesta Satakunnassa toimiville PK-yrityksille, mutta kaikki logistiikan turvallisuudesta ja sen edistämisestä kiinnostuneet ovat tervetulleita. Tilaisuudet ovat osallistujille maksuttomia, mutta edellyttävät etukäteisilmoittautumista. Mukaan pyritään saamaan osallistujia mahdollisimman monesta eri yrityksestä. Tilaisuuksissa on kahvitarjoilu, ellei toisin ilmoiteta.

Tilaisuudet järjestetään toistaiseksi etäyhteyden kautta.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Ajankohtaista koronaviruksesta https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista-koronaviruksesta

Lisätiedot: Anne E. Suominen, anelsu@utu.fi, 040 779 9494

Toiminta ja tulevat tapahtumat

Kuljetusvahinkoselvitys -Tuloksia julkaistaan syyskuussa

Kuljetusvahinkojen minimointi on erityisen tärkeää, kun Suomi lähtee toipumaan Korona-kriisistä ja kilpailukyky on viritettävä äärimmilleen. Kuljetusvahinkoja ja -turvallisuutta selvitetään laajalla kyselyllä, joka kohdistuu kaikkiin kuljetuksiin ja kuljetusmuotoihin. Tuloksia julkaistaan lähiaikoina.

Lisätiedot: Pekka Sundberg, 050 472 1372, peksun@utu.fi

Pekka Sundberg on työskennellyt tutkijana Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksessa, jonka jälkeen hän toimi kehityspäällikkönä Porin Satamassa EU- rahoitteisessa rautatieliikenteen kehityshankkeessa ja ympäristöasioiden parissa. Tutkimuksen aihealueet ovat käsitelleet varustamoja, satamia, transitoliikennettä, lähimerenkulkua ja lastiturvallisuutta. Sundberg on aiemmin tutkinut kuljetusvahinkoja KUMI-hankkeessa (Kuljetusvahinkojen minimointi) noin 10 vuotta sitten.

SataDiLogis - Kuljetukset kilpailutekijänä 17.9.2020 virtuaalityöpajana

Digitalisaation hyödyntäminen kuljetuslogistiikan turvallisuudessa ja elinkeinotoiminnan edellytysten parantamisessa sekä kuljetusvahinkoselvityksen tulokset.

SataDiLogiksen osallistavassa ja vuorovaikutteisessa etäyhteyksin toteutettavassa virtuaalityöpajassa 17.9.2020 klo 13:45-16:15 syvennytään kuljetuksiin liittyvään digitalisoitumiseen sekä sen vaikutuksiin ja mahdollisuuksiin yritysten kilpailutekijänä. Esille tuodaan myös juuri valmistuneen kuljetusvahinkoselvityksen tuloksia ja haetaan ratkaisuja kuinka kuljetusvahinkoja voitaisiin vähentää.  Alustuksissa huomioidaan myös koronaviruspandemian mukanaan tuomat muutokset ja vaikutukset. Osana työpajaa keskustellaan pienryhmissä haasteista, kokemuksista ja ratkaisuvaihtoehdoista.

Työpajan alustajina ja asiantuntijoina toimivat Eero Valovirta Logentia Oy:stä ja Pekka Sundberg & Anne E. Suominen Turun yliopistosta.

Etäyhteys:

  • Käytämme etäyhteytenä Turun yliopiston Zoomia (utu.zoom.us ), joka on palveluna eri kuin yleisesti tarjolla oleva Zoom-palvelu. Turun yliopiston Zoomista löytyy lisää tietoa täältä: https://www.utu.fi/fi/etayhteydet
  • Zoom asentuu/avautuu tietokoneelle automaattisesti klikkaamalla tilaisuuden osallistumislinkkiä, jonka lähetämme etäosallistujille. Lisää tietoa em. linkin kautta.
  • Voimme testata yhteyttä etukäteen ja sovitaan tarvittaessa testausaika erikseen.

Voit ilmoittautua SataDiLogiksen virtuaalityöpajaan tämän linkin kautta.

Lisätiedot: Anne E. Suominen, 040 779 9494, anelsu@utu.fi

Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Rauman kauppakamarin tilaisuuden kanssa, joka on ennen SataDiLogiksen työpajaa. SataDiLogiksen ja Rauman kauppakamarin tilaisuudet täydentävät toisiaan itsenäisinä kokonaisuuksina. Voit valita osallistutko molempiin vaiko vain toiseen tilaisuuteen. Molempiin tilaisuuksiin on ilmoittautuminen erikseen.

Rauman kauppakamarin tilaisuuden lisätiedot ja ilmoittautuminen tämän linkin kautta.

SataDiLogis - Toimiminen onnettomuustilanteessa Pori - Siirretty myöhempään ajankohtaan

Tilaisuus on siirretty pidettäväksi myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Länsi-Suomen pelastusharjoitusalue on varattu vain viranomaiskäyttöön COVID-19 epidemian leviämisen ehkäisemiseksi 17.3.2020 alkaen toistaiseksi (tiedote 16.3.2020).

Kuinka toimin onnettomuustilanteessa? Mitä pitää huomioida ja kuinka minimoidaan vahingot? Kuinka lisään toiminnallani logistiikan turvallisuutta?

Käytännönläheisessä seminaarityöpajassa Länsi-Suomen pelastusharjoitusalueella harjoitellaan onnettomuustilanteessa toimimista sekä teoriassa että käytännössä. Osa toiminnasta tapahtuu ulkona, mikä kannattaa huomioida pukeutumisessa.

OHJELMA
09:00 Tervetuloa ja aamukahvit
09:30 Vaaralliset aineet maantiekuljetuksissa case Pori
10:15 Tauko
10:30 Toiminta liikenneonnettomuuspaikalla
11:15 Lounas (omakustanteinen)
12:00 Ensiapu liikenneonnettomuuspaikalla
12:45 Tauko
13:00 Käytännön harjoitukset; liikenneonnettomuuspaikalla toimiminen, oma turvallisuus, ensiapu, alkusammutus
14:50 Kahvitauko
15:00 Loppupalaute
15:30 Päivän päätös

Ohjelmamuutokset mahdollisia

Menneet tapahtumat

SataDiLogis - Kohdataanko? INNOA - STARTTIA - TYÖTÄ 5.3.2020 Rauma

Tutkimus, kehitys ja innovaatioiltapäivä kokosi yrityksiä, oppi- ja tutkimuslaitoksia sekä muita toimijoita Turun yliopiston Rauman kampukselle.

SataDiLogiksen yhtenä tavoitteena on kuljetuslogistiikan turvallisuuden ja elinkeinotoiminnan edellytysten parantaminen Satakunnassa maakunnan rajat ylittävän TKI-yhteistyön pohjalta hyödyntäen pelillistämistä, digitalisaatiota, automatisaatiota ja tekoälyä. Lisäksi tavoitteena on edistää ja vahvistaa kuljetusturvallisuuteen liittyviä verkostoja ja niiden kansainvälistymistä.

Aika: 5.3.2020 klo 12:00-16:00
Paikka: Aino Pohjanoksa -sali, Turun yliopiston Rauman kampus, kirjastorakennuksen 2. kerros, Seminaarinkatu 1, Rauma

OHJELMA

Tervetuloa
Anne E. Suominen, erikoissuunnittelija, Turun yliopisto

Turun yliopiston DI-koulutus – yritysyhteistyö & opintopolut
Mika Hannula, vararehtori, Turun yliopisto

Käsityökasvatuksen tarjoamat mahdollisuudet teknologiaoppimiseen
Eila Lindfors, professori, Turun yliopisto

Työpaikalla tapahtuva oppiminen
Kari Toivonen, koulutuspäällikkö, Logistiikka, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Kehittyvät oppimisympäristöt ja yritys-oppilaitosyhteistyö
Anssi Pajala, lehtori, Logistiikan ja Merenkulun osaamisalue, Satakunnan AMK, Rauma

Innovatiivisia osaajia teknologia-aloille – MyTech
Eija Laine, yhteyskoordinaattori, Teknologiateollisuus ry

Osaava työvoima, kilpailukyky ja TKI-yhteistyö

  • Antti Simula, toimitusjohtaja, Rauman RS-Rakennus Oy
    Rauman Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja
  • Ari-Pekka Vanamo, tehtaanjohtaja, Metsä Fibre, Rauman tehdas,
    Rauman kauppakamarin hallituksen varapuheenjohtaja
  • Kari Härkönen, toimitusjohtaja, YardMate Oy

Käsityönopettaja teknologiaoppimisen asiantuntijana perusopetuksessa
Jenni Laaksonen ja Juuso Virta, Rauman TK-Kilta ry

TEKNOLOGIAOPPIMISEN YMPÄRISTÖT KLO 15–16
Tutustuminen käsityökasvatuksen teknologiaoppimisen ympäristöihin ja Tornin uusiin tiloihin henkilökunnan ja opiskelijoiden johdolla.

ESITTELYPISTEET KLO 12–16
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
Oppilaat yrittäjinä Rauman Normaalikoulu 7 lk – Mestar & RNK Design Company – Rauman normaalikoulun oppilaat

Smart Urban Business -tutkimusryhmä, Satakunnan Ammattikorkeakoulu
STEAM Turku & 6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt – Turun kaupunki
Turun yliopiston DI-koulutus ja käsityön aineenopettajakoulutus, Innokomp, Innoplay, SataDiLogis – Turun yliopisto

SataDiLogis - Kuljetuslogistiikan turvallisuus 12.12.2019 Pori

Kiinnostaako kuljetuslogistiikan turvallisuus? Entä digitalisaatio ja robotisaatio? Miten pelillistämisellä voidaan lisätä turvallisuutta?

Osallistavan iltapäivän aikana syvennytiin kuljetuslogistiikan turvallisuuteen liittyviin haasteisiin ja ongelmien ratkaisuvaihtoehtoihin. Tilaisuudessa esiteltiin myös SataDiLogiksen toimijat, tavoitteet ja toimenpiteet sekä kuultiin Efficient Flown toiminnasta.

Lue lisää tilaisuudesta tämän linkin kautta

PUHEENVUOROT

SataDiLogis
Anne E. Suominen, Turun yliopisto

Länsi-Suomen pelastusharjoitusalueen tarjoamat harjoittelumahdollisuudet
Vesa Truhponen, Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiö

Pelillistämisen keinot kuljetuslogistiikan turvallisuuden edistämisessä
Juho Hamari, Tampereen yliopisto

Turvallisuusraportointi -mobiilisovellus
Minna Haapakoski, Tampereen yliopisto

Efficient Flow – Tehostamme Suomen ja Ruotsin välistä meriliikennettä
Harri Heikkinen, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Aika: 12.12.2019 klo 12:30-16:00
Paikka: Porin yliopistokeskus, Pohjoisranta 11 A, 1.krs, LK 103, Pori