Research

Research, experiment and development projects

TIS and Norssi are committed to follow the principles of scientific thinking and research in its teaching as well as in teacher training. Research, experiment and development work (TutKoKe) is an essential part of our teaching, guidance and in-service work based on science.

The special fields of expertise in our research, experiment and development work is multi-culturalism, intercultural pedagogy, learning and teaching in a foreign language, entrepreneurship and learning in ways related to it and the pedagogical use of computer and IT technology.

We work in close contact with the pedagogical and other faculties in Turku University as well as with the Finnish National Agency for Education and the Ministries of Education and Culture.

Get to know our projects

Get to know our blog and the research, experiment and development projects of Turku and Rauma Teacher Training Schools as well as that of Turku International School.

https://blogit.utu.fi/tutkoke/

Permission to do research in TIS and Norssi

Turun normaalikoulu and Turku International School are a multi-cultural and international learning environment as part of the Faculty of Education of Turku University. Both schools serve as an excellent environment for experiments, research and development.

The application below is used to get a permission to do research or to run an experiment or development project in Norssi.  The permission has to be requested in advance.

The research applications are dealt with in two weeks (excluding holiday periods) and the decision is sent in an e-mail.

The issues of photography, videotaping and recording have to be arranged beforehand too.

Research permission application (in Finnish)

Non-disclosure agreement (in Finnish) 

Co-operative networks

Publications of TIS and Norssi teachers

The most popular publication

An overview to teaching in a foreign language and hints for practical applications. Editor Jaana Seikkula-Leino. 2002.

Kahdella_kielellä_kiitoon-opas_CLIL  TNK_2018.pdf

Doctoral thesis and other publications of our teachers

Some documents are in English, others only in Finnish.

Noora Nieminen: Garbling Schemes and Applications (2017)
https://www.utupub.fi/handle/10024/133706

Anu Isotalo: Mistä on hyvät tytöt tehty? Somalitytöt ja maineen merkitykset (What Are Good Girls Made of? Somali Girls and Meanings of Reputation) (2015)
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-6169-6

Mirjam Virtanen: Opettajan emotionaalinen kompetenssi. Tutkimus luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien tunneälytaidoista ja niiden tärkeydestä (2013) http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9108-5

Taina Wewer: Assessment of Young Learners’ English Proficiency in Bilingual Content Instruction CLIL (2014)
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-5754-5

Anne Tiikkala: Yrittäjyyskasvatuksen arvoja etsimässä. Design-tutkimus opettajankoulutuksen opetussuunnitelmien kehittämisessä (2013)
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-5509-1

Helinä Rahman: Finnish Pupils´ Communicative Language Use of English in Interviews in Basic Education Grades 1–6 (2013)
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7864-4

Marju Markkanen:  ”Hei, mä opin tän asian enkuks!” Toimintatutkimus ympäristötiedon ainesisältöjen ja vieraan kielen oppimisesta sekä opettamisesta englanninkielissä oppituokioissa (2013)
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-5154-3

Pirkko Tiuraniemi: Hyvää yhteisöllistä verkko-oppimista jäljittämässä. Neljän virtuaalisen kirjallisuuskeskustelun sisällönanalyysi (2012)
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-5056-0

Katrina Vartiainen: Saksan opiskelijasta saksan opettajaksi. Aineenopettajaopiskelijan ammatillinen kasvu ohjatussa harjoittelussa (2011)
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-4817-8

Juha Vänttinen: Saako historiasta selvää? Monikulttuuriset yläkoululaiset historian lähteillä historian taidot motiivien, seurauksien, historian tulkintojen ja lähteiden luotettavuuden arvioinneissa (2009)
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-4134-6

Petri Vuorinen: Profiles of Second Language Learners in Bilingual Education: A Comparative Study of the Characteristics of Finnish and American Students (2009)
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-3869-8

Annele Laaksonen: Maahanmuuttajaoppilaat erityiskouluissa (2008)
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-3435-5

Jaana Seikkula-Leino: Miten oppilaat oppivat vieraskielisessä opetuksessa? Oppilaiden suoriutumistasot, itsetunto ja motivaatio vieraskielisessä opetuksessa (2002)

Tuija Lehtinen: OPPIA KIELI KAIKKI – Maahanmuuttajalasten suomen kielen kehitys ja kaksikielisyys peruskoulun ensimmäisellä luokalla (2002)​

​Other publications

Klikkaako CLIL? Katsaus vieraskieliseen opetukseen ja vinkkejä sen käytännön toteutukseen. Toim. Jaana Seikkula-Leino. 2002.

Sukella sanaan. Uusia näkökulmia 2000-luvun vaihteen äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen Turun normaalikoulussa. Toim. Pirkko Tiuraniemi. Turun normaalikoulun julkaisuja 2/2001.

Kulttuurit kohtaavat. Monikulttuurisuus Turun normaalikoulussa. Toim. Annele Laaksonen. Turun normaalikoulun julkaisuja 1/2001.

Elämän hallintaa koulun arjesta ja juhlasta. Vinkkejä kotitalousopetukseen. Toim. Marita Hirvonen. Turun normaalikoulun julaisuja 1/2000

Kysyt aina itseltäsi. Norssi-Finlandia-antologia. Toim. Pirkko Tiuraniemi. Turun normaalikoulun julkaisuja 1/1999.

Normaaliopettaja. Opiskelukäytäntöjä Turun normaalikoulusta. Toim. Eero Valde. Turun normaalikoulun julkaisuja 1/1998​

Contacts

Anne Tiikkala

TutKoKe coordinator


Juha Vänttinen

TutKoKe coordinator
TutKoKe working group chairperson

+358 50 3297583