Rosa Auramo: Harjoittelijana Taaperohankkeessa

Olen Rosa Auramo, nyt syksyllä viidennen vuoden erityispedagogiikan opinnot ja kolmannen vuoden logopedian opinnot aloittanut opiskelija Turun yliopistolta. Aloitin kesäkuun alussa KM-opintoihini kuuluvan harjoittelun tutkimusharjoittelijana Taaperotutkimuksessa. Olin paikasta hyvin iloinen, koska yliopisto-opiskelujeni alusta asti minua on kiinnostanut tutkimustyö. Nyt pääsisin kurkistamaan projektiin, joka vieläpä aivan konkreettisesti yhdistää molemmat opiskelemani alat! Itse asiassa juuri eräs erityispedagogiikan aineopintojen luento, jolla sivuttiin kielellisten vaikeuksien merkitystä sosio-emotionaalisten vaikeuksien taustatekijänä, oli tärkeä sysäys siinä, että päätin ottaa rinnalle toisen pääaineen ja opiskella puheterapeutiksi. Harjoitteluuni sisältyi koronavirustilanteesta johtuen melko paljon etätöitä, mikä ei toki ollut kaikin puolin ideaalia, mutta lisäsi työskentelyn aikataulullista joustavuutta. Koska sain aina helposti tukea ja vastauksia kysymyksiini, työskentely sujui myös etänä mukavasti. Uraan liittyen olin jo aiemmin pohtinut sitäkin, että minua voisi kiinnostaa työpaikka, jossa on mahdollista tehdä osittain etätöitä. Harjoittelupaikka oli siis lähtökohtaisesti hyvin monella tapaa osuva!

Työtehtäväni vaihtelivat läpi harjoittelun, mikä oli antoisaa. Kesäkuussa valmistelin kirjallisuuskatsausta lukemalla ja tiivistämällä artikkeleita ja siirsin kyselylomakeaineistoa tilasto-ohjelmaan analysointia varten. Pääsin myös osallistumaan erilaisiin palavereihin, jotka liittyivät tutkimusprojektin ja kirjoitettavien artikkeleiden edistymiseen sekä tutkimusprojektiin yhteydessä toteutettavan koulutuskokonaisuuden suunnitteluun liittyen. Heinäkuun ajan yliopistolla lomailtiin ja harjoittelu oli kesätauolla, ja keskityin kesäopintoihini sekä työhöni kotikaupunkini K-Supermarketissa. Elokuussa tein osin saman tyyppistä työtä kuin kesäkuussa. Sen lisäksi pääsin haastamaan itseäni ja kehittämään aivan ydinammattitaitoani osallistumalla varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnatun koulutuksen tuottamiseen. Pääsin valmistelemaan itsenäisesti kaksiosaisen verkkoluennon 0-3-vuotiaiden lasten tyypillisestä kielenkehityksestä ja osallistuin myös kolmannen luennon valmisteluun saman ikäisten lasten kielellisen kehityksen tukemisesta. Oli hienoa päästä kertaamaan näin laajaa asiakokonaisuutta käytännön kontekstissa sekä pohtimaan asioita kohdeyleisön näkökulmasta. Opin samalla tehokkaasti siitä, paljonko taustatyötä lyhyemmänkin luennon valmistelu vaatii.

Olen kiitollinen siitä, että harjoittelu Taaperotutkimus-hankkeessa järjestyi koronavirustilanteesta huolimatta. Harjoittelu projektissa oli mielekäs sekä aihepiirin että tehtävien puolesta ja se lisäsi itsetuntemustani työntekijänä. Sain sopivasti vastuuta, mikä tarjosi toisaalta tilaisuuden huomata oman jo olemassa olevan osaamisen, ja toisaalta mahdollisuuden kehittyä tietäen, että tukea on tarvittaessa saatavilla. Sain harjoittelustani vahvistusta urapohdinnoilleni ja olen edelleen ehdottomasti kiinnostunut tutkijan työn ja kliinisen työn yhdistämisestä. Itseä kiinnostavaan aihepiiriin perehtyminen, tiedon jäsentäminen ja tuottaminen tuntuvat omalta jutulta siinä missä ihmisläheinen asiakastyökin. Olisi hienoa päästä opiskeluaikana vielä uudelleen osallistumaan johonkin tutkimushankkeeseen!