Turun yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen verkosto (TYKE)

Turun yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen verkosto (TYKE)

Turun yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen verkosto kokoaa yhteen eläimiin sekä ihmisten ja eläinten suhteisiin liittyvää ihmistieteellistä tutkimusta. Verkosto toimii Turun yliopistossa Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella. Verkostossa on mukana tutkijoita useista tiedekunnista, Åbo Akademista ja laajemmin Turun alueelta. Tutkimuksissa tarkastellaan esimerkiksi ihmisen ja muiden eläinten välisiä kohtaamisia, rajoja, jaettua historiaa ja vuorovaikutusta sekä eläinten representaatioita ja toimijuutta. Verkosto järjestää säännöllisiä tutkimusseminaareja ja erilaisia muita tilaisuuksia kuten vierailuluentoja.

Toimintaan ja tilaisuuksiin ovat tervetulleita kaikki eläintutkimuksesta kiinnostuneet tutkijat ja opiskelijat.

Lisätietoja verkoston toiminnasta ja sähköpostilistalle liittymisestä: hekaki[at]utu.fi