Yhteystiedot

Johtoryhmä 2022–2023

Akatemiatutkija Nora Schuurman (johtaja)

Tohtorikoulutettava Helina Ääri (varajohtaja)

Tohtorikoulutettava Jenna Aarnio

Tutkijatohtori Otto Latva

Dosentti Sanna Lillbroända-Annala

Tutkija Heta Lähdesmäki

Professori Taina Syrjämaa

Tutkijatohtori Salla Tuomivaara

Lisätietoja

Kysy verkoston toiminnasta ja jäsenten sähköpostilistasta: nora.schuurman(at)utu.fi.