Julkaisut

2019

Latva, Otto: The Giant Squid: Imagining and Encountering the Unknown from the 1760s to the 1890s. Väitöskirja.

Latva, Otto: Merihirviöt merenneidosta mustekalaan. John Nurmisen säätiö.

Latva, Otto & Heta Lähdesmäki: ”Miten kertoa menneisyydestä ja rakentaa tulevaisuutta – Historiasta, ihmisistä ja muista eläimistä”. Tulevaisuuden eläin. Toim. Elisa Aaltola ja Birgitta Wahlberg. Tampere: Vastapaino (Tulossa 2019).

Schuurman, Nora: Encounters with a canine other. Performing domestication in transnational animal rescue and rehoming. Social and Cultural Geography, DOI: 10.1080/14649365.2019.1619820.

Schuurman, Nora: Experiences of pet death in childhood memories. Research Handbook on ChildhoodNature: Assemblages of Childhood and Nature Research. Toim. Cutter-Mackenzie, A., Malone, K. & Barratt Hacking, E. Springer. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-51949-4_67-1.

Schuurman, N. 2019. Tottelevaisuuden loppu (Justyna Włodarczyk: Genealogy of Obedience: Reading North American Dog Training Literature 1850s–2000s). Trace: Finnish Journal of Human–Animal Studies 5. https://trace.journal.fi/article/view/79602.

Schuurman, Nora & Alex Franklin: Interpreting animals in spaces of cohabitance. Narration and the role of animal agency at horse livery yards. Horse Cultures in Transformation: Ethical Questions.Toim. Bornemark, J., Ekström von Essen, U. & Andersson, P. Routledge, London.

Schuurman, Nora & David Redmalm: Transgressing boundaries of grievability: Ambiguous emotions at pet cemeteries. Emotion, Space and Society 31, 32–40.

Syrjämaa, Taina: Monilajista kaupunkihistoriaa: Koiria, kissoja ja ihmisiä vuosisadan vaihteen Uudessakaupungissa. Tulossa: Historiallinen Aikakauskirja 2/2019.

Syrjämaa, Taina: Neiti Åkerlundin kissa ja suutariperheen Mikko. Kissa perheenjäsenenä 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun Suomessa. Kanssakulkijat. Monilajisten kohtaamisten jäljillä. Toim. Tuomas Räsänen ja Nora Schuurman. Kokoomateos parhaillaan arvioitavana kustantajalla.

2018

Grén, Roni: Gorilla symbolimetsässä. Emmanuel Frémiet’n objektivismi teoksissa Gorille enlevant une négresse (1859) ja Gorille (1887). Tahiti 1/2018, 46–62.

Ketola, T., Räsänen, T. & Syrjämaa, T.: The Long History of Unsustainability: Inter-Species Relations since the 1850s. Strongly Sustainable Societies. Organising Human Activities on a Hot and Full Earth. Ed. by Karl Johan Bonnedahl & Pasi Heikkurinen. Routledge, Abingdon & New York, 23–39.

Lahtinen, Rauno: Elämää 1940-luvun Turussa. Turkuseura – Åbosamfundet.

Mättö, Vilma, käynnissä oleva väitöstutkimus: 1400-luvun hybridikuvasto Mälarenin alueen ja Varsinais-Suomen kirkoissa. Vilma Mätön (vielä tuolloin nimellä Maaria Mättö) pro gradu: Marginaalin ulottuvuudet. Liminaalisuus Taivassalon ryhmän hybridimaalauksissa. Taidehistoria.

Oksanen, Markku. Things, Patents, and Genetically Modified Animals. Teoksessa: Svenja Springer & Herwig Grimm (toim.) Professionals in foodchains: ethics, roles and responsibilities. Wageningen: Wageningen academic publishers, s. 234-239.

Salmia, Tiina: Monkey in the Self-Portrait: The Non-Human Animal and the Question of Self-Representation: Wider Screen 3/2018.

Schuurman, Nora & Alex Franklin. A good time to die: Horse retirement yards as shared spaces of interspecies care and accomplishment. Journal of Rural Studies 57, 110-117.

Ääri, Helina: Runobroilereita etsimässä. Tuli & Savu 92.

Ääri, Helinä: Kanojen pelko. niin & näin 3/2018.

2017

Aholainen, Katri: Taiteilijan yhteistyö luonnon kanssa Yrjö Kokon Laulujoutsenessa – diffraktiivisen luennan mahdollisuuksista. Sanelma: Kotimaisen kirjallisuuden vuosikirja nro. 22.

Grén, Roni: The Concept of the Animal and Modern Theories of Art. Routledge.

Kangas, Reeta: Neuvostoajan pilkkaavat eläimet. Idäntutkimus 1/2017, 73-78.

Kangas, Reeta: Cartoon Fables. Animal Symbolism in Kukryniksy’s Pravda Political Cartoon, 1965-1982. Väitöskirja.

Lummaa, Karoliina: Kui Trittitii! Finnish Avian Poetics. Annales academiae scientiarum fennicae, humaniora 371.

Oksanen, Markku & Timo Vuorisalo: De-extinct species as wildlife. TRACE: Finnish Journal for Human-Animal Studies, [S.l.], v. 3, 4-27. https://trace.journal.fi/article/view/59487.

Räsänen, Tuomas & Syrjämaa, Taina (toim.): Shared Lives of Humans and Animals. Animal Agency in the Global North. Routledge, Abingdon & New York.

Schuurman, Nora: Horses as co-constructors of knowledge in contemporary Finnish equestrian culture. Teoksessa Shared Lives of Humans and Animals: Animal Agency in the Global North. Toim. Tuomas Räsänen & Taina Syrjämaa. Routledge, London, 37–48.

Syrjämaa, Taina: Spectacles of Modern Companionship. Men, Dogs and Early Finnish Dog Shows. Teoksessa Shared Lives of Humans and Animals. Animal Agency in the Global North. Toim. Tuomas Räsänen & Taina Syrjämaa. Routledge, Abingdon & New York, 2017, 63–77.

Ääri, Helinä: Superleikkurin silpomat. Broilereihin kohdistuva väkivalta Topi Paalasen, Tuomari Nurmion ja Harry Salmenniemen runoissa. Sanelma: Kotimaisen kirjallisuuden vuosikirja nro. 22.

Ääri, Helinä: Kananlento vapauteen. Lajinormeja vastustavat broilerit ja häkkikanat Seita Parkkolan ja Niina Revon romaanissa Lupaus ja Matti Nikkolan runossa ”Avaan häkit”. SQS: Journal of Queer Studies in Finland 11:1.

2016

Latva, Otto: ”Punakorvakilpikonna – 1990-Luvun Suomalaisperheiden ”Kesäkissa”.” Maamme. Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria. Toim. Marjo Kaartinen, Hannu Salmi ja Marja Tuominen, 362. Helsinki: SKS.

Lummaa, Karoliina: An avian-human art? Affective and effective relations between birdsong and poetry. Affect, Space and Animals.Toim. Jopi Nyman & Nora Schuurman.  Routledge.

Lähdesmäki, Heta: ”Susirajalla ja metsäkiistoissa.” Maamme. Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria. Toim. Marjo Kaartinen, Hannu Salmi & Marja Tuominen. SKS.

Mikkola, Heidi & Salmia, Tiina: Ihmisten ja eläinten rajoilla. Kulttuurintutkimuksen päivät Oulussa. TRACE: Finnish Journal for Human-Animal Studies 2/2016, 94–96.

2015

Grén, Roni: Luolamaalaukset taiteena – Uskonnollisen tulkinnan variaatioita Salomon Reinachilla, Abbé Breuililla ja Georges Bataillella. Tahiti 1/2015.

Kangas, Reeta: ”The Law of the Wolf: How the Kukryniksy Trio Represented the Enemy as a “Wild” Animal in Cold War Political Cartoons in Pravda, 1965–1982,” Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja 2015, 70-87.

Kangas, Reeta: Doing Their Master’s Bidding. Domesticated Animals in Kukryniksy’s Pravda Political Cartoons. Tiere, Texte, Transformationen: Kritische Perspektiven der Human-Animal Studies. Ed. Reingard Spannring, Reinhard Heuberger, Gabriela Kompatscher, Andreas Oberprantacher, Karin Schachinger & Alejandro Boucabeille. Bielefeld: Transcript, 85–109.

Lähdesmäki, Heta: ”Susi yhteiskunnallisena eläimenä.” Eläimet yhteiskunnassa. Toim. Elisa Aaltola & Sami Keto. Into. 185–191.

Lähdesmäki, Heta & Ratamäki, Outi: ”Kykenemmekö luopumaan susifetissistä? Kriittinen luenta suomalaisesta susihistoriasta.” Suden kanssa. Toim. Juha Hiedanpää & Outi Ratamäki. Lapin yliopistokustannus. 16–41.

Rojola, Lea: Kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii – Harry Harlown rakkauselämät. Eläimet yhteiskunnassa. Toim.  Elisa Aaltola & Sami  Keto. Into.

Rojola, Lea: …sukkajalka, kalppinokka, tuuliturpa… – Nils-Aslak Valkeapään porojen poetiikka. Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain 11:3.

Syrjämaa, Taina: Eläimen elämän merkityksellisyydestä. Niin & näin. Filosofinen aikakauslehti 4/2015, 144–145.

Ääri, Helinä: Mikä broileri on? Paistikananpojan pakenevat merkitykset. Kulttuurintutkimus 32:2.

2014

Kangas, Reeta: Dethroning the King. Ridiculing the British Lion in Soviet Kukryniksy Trio’s Political Cartoons, 1965-1982. From Communication Landscapes to Bullying Battlegrounds. Ed. Sibel Aydin and May Webber. Freeland: Inter-Disciplinary Press, 63–70.

Kurikka Kaisa: Kyyninen koira ja muita eläimiä. Maiju Lassila ja eläinkansan kuvaus. Posthumanismi. Ed. Karoliina Lummaa & Lea Rojola, 211–236.

Latva, Otto: Juutinrauman Merimunkki – Merieläimen ja ihmisen hybridi 1500-luvun Euroopassa. Lähde – historiatieteellinen aikakauskirja 10 (2014): 124–53.

Lähdesmäki, Heta: Susi toimijana – Häirikkösudet 1990-luvun lopun Suomessa. Lähde – historiatieteellinen aikakauskirja 1/2014, 49–72.

Lähdesmäki, Heta: Tappaminen järjestyksen palauttamisena: Susiekspansion tyrehdyttäminen 1950- ja 1960-lukujen taitteen Suomessa. Historiallinen Aikakauskirja 4/2014, 418–428.

Oksanen, Markku & Helena Siipi (toim.): The Ethics of Animal Re-creation and Modification – Reviving, Rewilding, Restoring. Basingstoke: Palgrave MacMillan.

Opas, Minna: Ambigüedad epistemológica y moral en el cosmos social de los yine. Anthropologica 31(31), 167–189.

2013

Oksanen, Markku: Eläinkysymys ja demokratia. (The Animal Issue and Democracy) Politiikka 4/2013, 239–255.

2012

Grén, Roni: ”Kysymysten kirja”. Tahiti 3/2012.

Lummaa, Karoliina: Olevaksi kertomisesta. Kertomuksen luonto. Toim.  Kaisa Kurikka et alii.  Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 107. Jyväskylän yliopisto.

Lummaa, Karoliina: Lokkeja vai asiaa? Luonnosta kirjoittamisen vaikeus 1970-1980-lukujen vaihteen runoudessa. Työmaana runous : Runoudentutkimuksen nykysuuntauksia. Toim. Siru Kainulainen et alii. SKS.

Lummaa, Karoliina: Down the rabbit hole of naturecultures. Ecocritical observations of Pekka Jylhä’s hare Works. Mustarinda 3:3.

Opas, Minna: Luonnon politiikkaa. Yinejen sosiaalis-kosmologiset suhteet ja Manun kansallispuistokysymys. Ympäristö ja kulttuuri. Toim. Tuomas Tammisto & Timo Kallinen & Anja Nygren. 235–256.

Schuurman, Nora: Hevoset hevosina. Eläimen ja sen hyvinvoinnin tulkinta. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto.

2010

Lummaa, Karoliina: Poliittinen siivekäs. Lintujen konkreettisuus suomalaisessa 1970-luvun ympäristörunoudessa. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 35. Jyväskylä yliopisto.

2006

Rossi, Leena: Koivistolaiset evakossa 1939–1949. Koivisto-säätiö. Porvoo. 2006.

2005

Lahtinen, Rauno: Ympäristökeskustelua kaupungissa: kaupunkiympäristö ja ympäristöasenteet Turussa 1890–1950. Turun yliopiston julkaisuja, sarja C, osa 230.

Lahtinen, Rauno & Vuorisalo, Timo: In search for the roots of environmental concern. Water management and animal welfare issues in the Finnish local press in 1890-1950. Scandinavian journal of history (30) 2/2005, 177-197.

2001

Kuusamo, Altti: Koiran katse. Synteesi 2/2001, 54–74.

2000

Lahtinen, Rauno: Eläimet liikenteen uhreina 1900–1930. Sata lasissa. Toim. , Ismo Vähäkangas. Turun historiallinen yhdistys, 51–58.