Hankkeet

Figuring Nature in the North. How Contemporary Finnish Literature Makes Sense of Environmental Emergency (Pohjoista luontoa kuvittelemassa. Kirjallisuus ja kulttuurinen muutos ekologisen kriisin aikakaudella). Suomen Akatemia 2021–2025, Elsi Hyttinen.

Kun ihminen lakkasi olemasta eläin. Eläin, eläimellisyys ja ihminen-eläin-ero sosiologiassa ja antropologiassa ennen ja jälkeen toisen maailmansodan. Koneen Säätiö 2022–2025, Salla Tuomivaara.

Ihmiset, punkit ja ympäristönmuutos. Suomen Akatemia 2020-2024, Tuomas Räsänen.

Culture of Unsustainability: Animal Industries and the Exploitation of Animals in Finland since the Late Nineteenth Century. Suomen Akatemia 2019–2023, Taina Syrjämaa.

Eläimen kuolema: taidehistoriallinen perspektiivi, 1650–1970. Suomen Kulttuurirahaston Juhani Kirpilän rahasto 2019–2020, Roni Gren.

Landscapes of Interspecies Care: Working the Human–Animal Boundary in Care Practices. Suomen Akatemia 2018–2023, Nora Schuurman.

Esihistoria ja modernismi. Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto 2016–2017, Roni Gren.

Animal Agency in Human Society. Finnish Perspectives 1890-2040. Suomen Akatemia 2014–2018, Taina Syrjämaa.

Eläimen kuva ja moderni taideteoria (The Concept of the Animal and Modern Theories of Art). Koneen Säätiö 2013–2015, Roni Gren.

Georges Bataille, historia ja taide. 2008–2012, Roni Gren.