Aallonharjalle (AHA)

Turun yliopistossa toimiva mereen, muihin vesistöihin ja saaristoon liittyvän humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ja opetuksen verkosto

Aallonharjalle (AHA) – The Marine Research Laboratory for Humanities and Social Sciences

Aallonharjalle eli AHA on Turun yliopistossa toimiva mereen, muihin vesistöihin ja saaristoon liittyvän humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ja opetuksen verkosto. Se perustettiin mereen ja saaristoon liittyviä aiheita tutkivien toimesta vuonna 2015. Verkoston tavoitteena on koota yhteen tutkijoita, joiden tutkimus liittyy Turun yliopiston meri ja merenkulku -profiilialueeseen. Yhteisten projektien ja tutkimushankkeiden lisäksi AHA järjestää seminaareja ja toteuttaa tilaustutkimuksia. AHA tekee myös yhteistyötä muiden turkulaisten, suomalaisten ja ulkomaisten yhdistysten, keskusten, laitosten, seurojen ja säätiöiden kanssa.

AHAn toiminta on avointa kaikille merellisistä teemoista kiinnostuneille!