DYNAMO

Dynaaminen museo ja tulevaisuusperintöverstas ekologisen jälleenrakentamisen työkaluiksi

DYNAMO

Laajennamme ja syvennämme sivistysarvoja vahvistamalla yhteistoiminnallista kulttuurisen muutoksen ymmärtämistä

Hankkeen tavoitteena oli luoda dynaamisen museon ja tulevaisuusperintöverstaan konseptit, jotka tähtäävät kulttuurin tavoitteelliseen transformaatioon kohti kestävämpää maailmaa. Tulevaisuusperintö antaa taidollisen ja tiedollisen, merkityksellistämisen kautta tunteisiin ja empatiaan kytkeytyvän työkalun ja dynaaminen museo mahdollistaa sen laajamittaisen käyttämisen. Dynaamisessa museossa on kyse toisaalta käsitteellisestä muutoksesta eli museotyön ymmärtämisestä uudella tavalla yhteiskunnan rajapinnassa toimivaksi instituutioksi, joka tuottaa tavoitteellista kulttuurista ja yhteiskunnallista muutosta.

DYNAMO-hankkeen lopputuloksena on syntynyt dynaamisen museon konsepti, tulevaisuusperinnön käsite ja tulevaisuusperintöverstaan menetelmä, joiden avulla museoissa on mahdollista yhdistää ekologinen jälleenrakentaminen ja kulttuurinen kestävyys. Siinä ytimenä ovat kulttuurin jatkuvaan muutokseen havahtuminen, ekologisten ongelmien kohtaaminen sekä museoiden kävijöiden ja sidosryhmien laaja ja monipuolinen osallisuus ratkaisujen etsimisessä kulttuurisesti kestävästi tulevaisuusperinnön avulla.

Työ dynaamisen museon ja tulevaisuusperintöverstaan konseptien jalkauttamiseksi museoalalla jatkuu DYNAMO-hankkeen päättymisen jälkeenkin. Jos olet kiinnostunut olemaan tässä työssä mukana, ole rohkeasti yhteydessä hankkeen tutkijoihin!

 

Sosiaalisessa mediassa