Kokeilukumppanit

Hankkeessa pilotoitiin tulevaisuusperintöverstaita Suomen Metsämuseo Lustossa ja yhteensä kahdeksassa kumppanimuseossa tai -organisaatiossa.

Hankkeen kumppanit olivat:

A&DO – Arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen keskus

Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus

Suomen maatalousmuseo Sarka

Suomen valokuvataiteen museo

Tekniikan museo

Tiedekeskus Heureka

Varkauden museot

Jokaisessa näistä oli DYNAMOn kanssa yhteistyössä toimiva museoalan ja yleisötyön ammattilaisten ryhmä, jonka kanssa hankkeen toiminta suunniteltiin ja liitettiin kunkin organisaation ajankohtaiseen toimintaan. Yhteistyökumppaneiden kautta hankkeessa tavoitettiin Suomesta kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti metsäalan ja kansalaisten metsäsuhteiden, maatalouden, tekniikan, teollisuuden (Varkaus), arkkitehtuurin ja muotoilun, luonnonjärjestelmien sekä taiteen ja tieteen toiminnan alueet.