Julkaisut

Hankkeen julkaisut.


Dynaaminen museo ja tulevaisuusperintöverstas. Käsikirja museoiden ekososiaaliseen sivistystyöhön -julkaisu vahvistaa museoita kestävyystoimijoina
 . 
Museot voivat olla kestävän tulevaisuuden tekijöitä yhdessä ihmisten kanssa. DYNAMO-hankkeen verkkojulkaisu antaa uusia menetelmiä museoiden aiempaa aktiivisempaan yhteiskunnalliseen rooliin. Niissä yhdistyvät nykyinen kestävyysmurroksen tavoittelu, eri aikojen murroksien merkitykselliset asiat ja museoiden kyky osallistaa ihmisiä näiden äärelle.


Hankkeen tulokset on julkaistu kattavassa loppujulkaisussa helmikuun lopussa 2022:

Hankkeen metsäalan ennakoinnin selvitystyö on julkaistu Itä-Suomen yliopiston ja Luston yhteistyönä:

Hankkeen käsitteistä ja menetelmistä on julkaistu artikkelit Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta toimitetun Tulevaisuuden Verkostoakatemian (TVA) oppikirjassa keväällä 2022:

 • Siivonen, K., Latvala-Harvilahti, P., Vähäkari, N., Paaskoski, L. & Pelli, P. 2022:  Tulevaisuusperintöverstas kestävän tulevaisuuden edistäjänä. Teoksessa Aalto, H.-K., Heikkilä, K., Keski-Pukkila, P., Mäki, M. & Pöllänen, M. (toim.) Tulevaisuudentutkimus tutuksi – perusteita ja menetelmiä. TVA-julkaisuja 1/2022. Turku: Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia, 238–247.
 • Siivonen, K. 2022: Tulevaisuusperintö kulttuurisen kestävyysmurroksen välineenä. Teoksessa Aalto, H.-K., Heikkilä, K., Keski-Pukkila, P., Mäki, M. & Pöllänen, M. (toim.) Tulevaisuudentutkimus tutuksi – perusteita ja menetelmiä. TVA-julkaisuja 1/2022. Turku: Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia, 419–433.

Hanke mediassa

 • DYNAMO: Kannanotto museon kansainvälisen määritelmän keskusteluun DYNAMO-hankkeen kehittämiskohteiden näkökulmasta ICOMin kansainväliselle hallitukselle sen jäsenen Carina Jaatisen kautta (International Council of Museums, ICOM, Executive Board), elokuu 2020
 • DYNAMO: Dynamic Museum and Heritage Futures Workshops as Instruments for Ecological Reconstruction (2020–2022 in Finland). SIEF News, Autumn 2020, vol. 18, no.2​.
 • Paaskoski, L. 2020: Dynaminen museo muuttaa kulkusuuntaa. TulevaisuuskolumniFutuuri 4, 2020, s. 3.​
 • Paaskoski, L. & Siivonen, K. 2020: Dynaaminen museo katsoo tulevaisuuteen. Kotiseutuposti 4, 2020, s. 14-15 ja Kotiseutublogi 5.2.2021​
 • Paaskoski, L. 2020: Dynaaminen museo kartuttaa tulevaisuusperintöä. MuseoPro 16.12.2020.
 • Siivonen, K., Paaskoski, L. & Latvala-Harvilahti, P. 2022: Museoiden tulisi rohkeasti liittää toimintaansa tulevaisuusnäkökulmia. Suomen Kuvalehti, puheenvuoro 9.6.2022, s. 58.
 • Vähäkari, N., Latvala-Harvilahti, P. & Siivonen, K. 2020: Kulttuurinen kestävyysmurros on välttämätön osa ekologista jälleenrakennustaFutuuri 4, 2020, s. 2.​

 

Hankkeen tutkijoiden muita julkaisuja

 • Donner-Amnell, Jakob 2020: Metsäalasta tarvitaan nyt rehellinen tilannearvio – metsien käyttö voi pudota alle 60 miljoonaan kuutioon. 7.9.2020. Maaseudun tulevaisuus, Metsä-liitteen kolumni.
 • Donner-Amnell, Jakob 2020: Mihin jäi uusi uljas metsämaailma? Uusista innovaatioista ei ole tullut uutta tukijalkaa metsäteollisuudelle. 8.12.2020. Maaseudun tulevaisuus, Metsä-liitteen kolumni.
 • Donner-Amnell, Jakob 2020: Hiilineutraali talous tarvitsee tekijöitä eri puolelle Suomea. 7.4.2021. Maaseudun tulevaisuus, Metsä-liitteen kolumni.
 • Koski, A.-K., Karhunkorva, R. & Paaskoski, L. 2020: Luston malli. Museo, sidosryhmät ja yhteiskunta. Luston julkaisuja 3.
 • Latvala-Harvilahti, P. 2021: Kulttuuriperinnöt kestävän tulevaisuuden avaimina. Taustaselvitys kulttuuriperintöstrategian laatimisen tueksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2021:28.
 • Latvala-Harvilahti, P. & Olsson, P. 2020: Paluu kielelliselle kotiseudulle. –Suomalaisten kielellistä elämää. Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -hankkeen satoa. Toim. Hippi, K., Lappalainen H., Nuolijärvi, P. SKS, Hki. 202–224.
 • Latvala-Harvilahti, P. 2020: Elävä merisuhde suomenlinnalaisten muistoissa, arjessa ja tulevaisuuskuvissa. Muutoksen tyrskyt ja kotirannan mainingit – Kulttuurisia näkökulmia merentutkimukseen. Toim. Kouri, J., Räsänen, T. ja Tynkkynen, N. SKS, Hki. 231–260.
 • Latvala-Harvilahti, P. ja Siivonen, K. 2019: Osallisuuden mahdollisuudet kestävässä kulttuuriperintö- ja kotiseututyössä. Kotiseutu 105. Suomen Kotiseutuliitto, Helsinki.
 • Latvala-Harvilahti, P. 2018: ”Mistä se on tullut se ajatus, että tää on taiteilijoiden saari ja mihin se sit aina välillä unohtuu?” Taidealan toimijat elävän perinnön ja paikallisuuden edustajina Suomenlinnassa. – Lähde: Historiatieteellinen aikakauskirja 2018, teemanumero Joukko. Saatavilla verkossa ”Mistä se on tullut se ajatus, että tää on taiteilijoiden saari ja mihin se sit aina välillä unohtuu?” näkymä (journal.fi)
 • Siivonen, K. & Kouri, J. 2020: Tulevaisuusperintö ihmisen kestävän merellisen luontosuhteen perustana. Teoksessa Jaana Kouri & Tuomas Räsänen & Nina Tynkkynen (toim.), Muutoksen tyrskyt ja kotirannan mainingit. Kulttuurisia näkökulmia merentutkimukseen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1462 Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 76–100.
 • Siivonen, K. 2020: Pääkirjoitus, Ledare: Kulttuuriperintö ja tulevaisuus, Kulturarv och framtiden. Suomen Museo, Finskt Museum 2020, 25–48.
 • Siivonen, K. 2020: Metsäsuhde kulttuurisesti kestävänä tulevaisuusperintönäVuosilusto 13, 10–23.​
 • Siivonen, K. 2019: Intangible cultural heritage will revolutionise the future. Teoksessa Eggmann, S., Kolbe, S. & Winkler, J. (eds.) Wohin geht die Reise? Where does the journey go to? ine Geburtstagsgabe für Johanna Rolshoven 2019, A birthday present for Johanna Rolshoven. Basel: Akroama Editions, 93–97,
 • Vahtikari, T., Kivilaakso, A. ja Latvala-Harvilahti, P. 2021: Kaupunki, kulttuuriperintökokemus ja osallisuus. Humanistinen kaupunkitutkimus. Toim. Vahtikari, T., Ainiala, T., Kivilaakso, A., Olsson, P. & Savolainen, P. Vastapaino, Helsinki. 365–386.