Julkaisut

Hankkeen julkaisut

 • DYNAMO: Dynamic Museum and Heritage Futures Workshops as Instruments for Ecological Reconstruction (2020–2022 in Finland). SIEF News, Autumn 2020, vol. 18, no.2​.
 • Hujala, T., Pelli, P., Donner-Amnell, J., Paaskoski, L. (toim.) 2021: Katsaus metsäalan tulevaisuustöihin. Luston julkaisuja 4. ISBN 978-952-69018-6-2. [tiedote 30.9.2021]
 • Paaskoski, L. Dynaminen museo muuttaa kulkusuuntaa. Tulevaisuuskolumni. Futuuri 4, 2020, s. 3.​
 • Paaskoski, L. & Siivonen, K. 2020: Dynaaminen museo katsoo tulevaisuuteen. Kotiseutuposti 4, 2020, s. 14-15 ja Kotiseutublogi 5.2.2021​
 • Paaskoski, L. 2020: Dynaaminen museo kartuttaa tulevaisuusperintöä. MuseoPro 16.12.2020.
 • Vähäkari, N., Latvala-Harvilahti, P. & Siivonen, K. 2020: Kulttuurinen kestävyysmurros on välttämätön osa ekologista jälleenrakennusta. Futuuri 4, 2020, s. 2.​

 

Hankkeen tutkijoiden muita julkaisuja

 • Donner-Amnell, Jakob 2020: Metsäalasta tarvitaan nyt rehellinen tilannearvio – metsien käyttö voi pudota alle 60 miljoonaan kuutioon. 7.9.2020. Maaseudun tulevaisuus, Metsä-liitteen kolumni.
 • Donner-Amnell, Jakob 2020: Mihin jäi uusi uljas metsämaailma? Uusista innovaatioista ei ole tullut uutta tukijalkaa metsäteollisuudelle. 8.12.2020. Maaseudun tulevaisuus, Metsä-liitteen kolumni.
 • Donner-Amnell, Jakob 2020: Hiilineutraali talous tarvitsee tekijöitä eri puolelle Suomea. 7.4.2021. Maaseudun tulevaisuus, Metsä-liitteen kolumni.
 • Koski, A.-K., Karhunkorva, R. & Paaskoski, L. 2020: Luston malli. Museo, sidosryhmät ja yhteiskunta. Luston julkaisuja 3.
 • Latvala-Harvilahti, P. 2021: Kulttuuriperinnöt kestävän tulevaisuuden avaimina. Taustaselvitys kulttuuriperintöstrategian laatimisen tueksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2021:28.
 • Latvala-Harvilahti, P. & Olsson, P. 2020: Paluu kielelliselle kotiseudulle. –Suomalaisten kielellistä elämää. Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -hankkeen satoa. Toim. Hippi, K., Lappalainen H., Nuolijärvi, P. SKS, Hki. 202–224.
 • Latvala-Harvilahti, P. 2020: Elävä merisuhde suomenlinnalaisten muistoissa, arjessa ja tulevaisuuskuvissa. Muutoksen tyrskyt ja kotirannan mainingit – Kulttuurisia näkökulmia merentutkimukseen. Toim. Kouri, J., Räsänen, T. ja Tynkkynen, N. SKS, Hki. 231–260.
 • Latvala-Harvilahti, P. ja Siivonen, K. 2019: Osallisuuden mahdollisuudet kestävässä kulttuuriperintö- ja kotiseututyössä. Kotiseutu 105. Suomen Kotiseutuliitto, Helsinki.
 • Latvala-Harvilahti, P. 2018: ”Mistä se on tullut se ajatus, että tää on taiteilijoiden saari ja mihin se sit aina välillä unohtuu?” Taidealan toimijat elävän perinnön ja paikallisuuden edustajina Suomenlinnassa. – Lähde: Historiatieteellinen aikakauskirja 2018, teemanumero Joukko. Saatavilla verkossa ”Mistä se on tullut se ajatus, että tää on taiteilijoiden saari ja mihin se sit aina välillä unohtuu?” näkymä (journal.fi)
 • Siivonen, K. & Kouri, J. 2020: Tulevaisuusperintö ihmisen kestävän merellisen luontosuhteen perustana. Teoksessa Jaana Kouri & Tuomas Räsänen & Nina Tynkkynen (toim.), Muutoksen tyrskyt ja kotirannan mainingit. Kulttuurisia näkökulmia merentutkimukseen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1462 Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 76–100.
 • Siivonen, K. 2020: Pääkirjoitus, Ledare: Kulttuuriperintö ja tulevaisuus, Kulturarv och framtiden. Suomen Museo, Finskt Museum 2020, 25–48.
 • Siivonen, K. 2020: Metsäsuhde kulttuurisesti kestävänä tulevaisuusperintönäVuosilusto 13, 10–23.​
 • Siivonen, K. 2019: Intangible cultural heritage will revolutionise the future. Teoksessa Eggmann, S., Kolbe, S. & Winkler, J. (eds.) Wohin geht die Reise? Where does the journey go to? ine Geburtstagsgabe für Johanna Rolshoven 2019, A birthday present for Johanna Rolshoven. Basel: Akroama Editions, 93–97,
 • Vahtikari, T., Kivilaakso, A. ja Latvala-Harvilahti, P. 2021: Kaupunki, kulttuuriperintökokemus ja osallisuus. Humanistinen kaupunkitutkimus. Toim. Vahtikari, T., Ainiala, T., Kivilaakso, A., Olsson, P. & Savolainen, P. Vastapaino, Helsinki. 365–386.