Ajankohtaista

Dynaaminen museo ja tulevaisuusperintöverstas. Käsikirja museoiden ekososiaaliseen sivistystyöhön -julkaisu vahvistaa museoita kestävyystoimijoina
 . 
Museot voivat olla kestävän tulevaisuuden tekijöitä yhdessä ihmisten kanssa. DYNAMO-hankkeen verkkojulkaisu antaa uusia menetelmiä museoiden aiempaa aktiivisempaan yhteiskunnalliseen rooliin. Niissä yhdistyvät nykyinen kestävyysmurroksen tavoittelu, eri aikojen murroksien merkitykselliset asiat ja museoiden kyky osallistaa ihmisiä näiden äärelle.

Turun yliopiston tiedote
Itä-Suomen yliopiston tiedote
Suomen Metsämuseo Luston tiedote


Tervetuloa ’Dynaaminen museo ja tulevaisuusperintöverstas. Käsikirja museoiden ekososiaaliseen sivistystyöhön’ -teoksen julkistamistilaisuuteen 

pe 25.2.2022 klo 14.00–15.30

Museot voivat olla kestävän tulevaisuuden tekijöitä yhdessä ihmisten kanssa. DYNAMO-hankkeen verkkojulkaisu antaa uusia menetelmiä museoiden aiempaa aktiivisempaan yhteiskunnalliseen rooliin. Niissä yhdistyvät nykyinen kestävyysmurroksen tavoittelu, eri aikojen murroksien merkitykselliset asiat ja museoiden kyky osallistaa ihmisiä näiden äärelle.

Liity julkistamistilaisuuteen Teamsissä: https://tinyurl.com/49hs33pv
tai Click here to join the meeting

Ohjelma  (lataa pdf)

Tilaisuuden juontaa Katriina Siivonen

14.00 Tilaisuuden avaus, Katriina Siivonen ja Maria Granlund

14.10 Sivistys+ museoihin, Pia Mero, Sitra

14.20 Dynaamisen museon vaikuttavuus, Leena Paaskoski

14.30 Tulevaisuusperintöverstaan kokeilukumppanit haastateltavina:

  • Maatalousmuseo Sarka: Sami Louekari, haastattelijana Antti Majava, BIOS
  • Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon A&DO-hanke: Leena Svinhufvud, haastattelijana Tiina Merisalo, Museovirasto

14.50 Moniaistinen tauko, Maria Granlund

15.00 Julkaisun esittely, Pauliina Latvala-Harvilahti

15.15 Keskustelu ja loppusanat, Katriina Siivonen

15.30 Tilaisuus päättyy

Paaskoski, L., Siivonen, K., Vähäkari, N., Latvala-Harvilahti, P., Pelli, P., Granlund M. & Hujala. T.: Dynaaminen museo ja tulevaisuusperintöverstas. Käsikirja museoiden ekososiaaliseen sivistystyöhön. Luston julkaisuja 6. Lusto: Savonlinna.


Konstit-kampanja haastaa museot rakentamaan tulevaisuusperintöjä

Somekampanja on käynnissä 1.11.2021–31.1.2022

Lapset uittavat itse tehtyjä laivoja kahluualtaassa Hämeenpuistossa Tampereella vuonna 1930. Kuva: Veikko Kanninen, Vapriikin kuva-arkisto.
Lapset uittavat itse tehtyjä laivoja kahluualtaassa Hämeenpuistossa Tampereella vuonna 1930. Kuva: Veikko Kanninen, Vapriikin kuva-arkisto.

Dynamon ja TAKO-verkoston yhteinen Konstit-kampanja suuntaa katseen suomalaisten museoiden kokoelmiin. Kampanjassa nostetaan esiin museoiden kokoelmista hyviä ja huonoja esimerkkejä kestävyyden näkökulmasta. Miksi tietty esine, kuva tai teos museon kokoelmista voisi edelleen kuulua kestävään elämäntapaan tai miksi sitä ei enää suositella?

Museokokoelmat ovat yhteiskunnalle suuri resurssi, sillä ne lisäävät ihmisten ymmärrystä ja auttavat rakentamaan kestävää tulevaisuutta. Tuntemalla menneisyytemme voimme tehdä tulevaisuutta koskevia päätöksiä aktiivisina toimijoina.


Dynamo mukana TAKO-verkoston syysseminaarissa 14.10.2021 klo 12.30–13.15

Dynamo-hankkeessa kehitetään tulevaisuusperinnön käsitettä ja sen suhdetta museoihin ja niiden kokoelmiin. Tulevaisuusperintö antaa taidollisen ja tiedollisen, merkityksellistämisen kautta tunteisiin ja empatiaan kytkeytyvän työkalun kohti tavoitteellista kulttuurista kestävyystransformaatiota. Dynaaminen museo mahdollistaa sen laajamittaisen käyttämisen.

Hankkeen seminaaripuheenvuorossa pohditaan tulevaisuusperintökokoelmia. Mitä ne ovat? Miten tulevaisuusperintökokoelmat suhteutuvat museon perinteisiin kokoelmiin ja mitä eettisiä tekijöitä tulee ottaa huomioon niitä muodostettaessa?

Lisätietoja seminaarista: http://tako.nba.fi/ajankohtaista


Tulevaisuusperintöverstaan suunnitteluklinikat Museoalan teemapäivien yhteydessä 9.11. klo 13–16

Mitä museo voi tehdä yhteiskunnan viheliäisten ongelmien ratkaisemiseksi? Millaisten teemojen avulla museo voi yhdessä museokäyttäjien kanssa parhaiten mahdollistaa kestävän tulevaisuuden rakentamisen?

Dynamo-hankkeen työpajoissa suunnitellaan museoille oman tulevaisuusperintöverstaan aihio. Mukaan mahtuu 6 ensimmäistä museota, joista kustakin työpajaan voi osallistua useampi henkilö. Jokaiselle museolle on varattu tunti aikaa ja jokaista klinikkaa fasilitoi kaksi dynamolaista.

Ilmoittaudu mukaan: https://ssl.eventilla.com/museoalan-teemapaivat-2021


Uusi julkaisu metsäalan tulevaisuuksista ymmärtää menneisyyksiä

Metsäalan on syytä tarkastella tulevaisuutta entistä avoimempana ja kehittää valmiuksia kohdata yllättäviä muutoksia. Itä-Suomen yliopiston ja Suomen Metsämuseo Luston yhteisjulkaisu Katsaus metsäalan tulevaisuustöihin erittelee metsäennakointien historiaa ja luotaa metsätoimijoiden tulevaisuustaitoja. Lue lisää.


Henkilöstömuutoksia Dynamo-hankkeessa

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö ja väitöskirjatutkija Noora Vähäkari siirtyy muihin tehtäviin 16.8.2021 alkaen. Tilalla hankkeessa aloittaa tulevaisuudentutkimuksen maisteriopiskelija, FM Maria Granlund.


Kaikille avoin tulevaisuusperintöverstas Suomen Metsämuseo Lustossa 31.8.2021 – ilmoittautuminen 24.8. mennessä

Punkaharju, kuva: Timo Kilpeläinen
Punkaharju, kuva: Timo Kilpeläinen

Metsillä on ollut suuri merkitys Suomen historiassa, ja merkitys on keskeinen myös tulevaisuudessa. Miten voimme yhdessä vaikuttaa kestävään tulevaisuuteen? Millaisia ovat tulevaisuuden metsäsuhteet?

Kaikille avoin toiminnallinen ulkona järjestettävä tulevaisuusperintöverstas tiistaina 31.8.2021 klo 12–15 kutsuu osallistujat helppokulkuisiin harjumaisemiin keskelle kaunista Punkaharjun luontoa. Verstaaseen ei tarvitse valmistautua ja se sopii kaikille metsistä ja tulevaisuuksista kiinnostuneille.

Merkityksiä metsästä – tulevaisuusperintöverstas on järjestyksessään Dynamo-hankkeen kolmas Suomen Metsämuseo Luston kokeilu. Syksyn 2020 ja kevään 2021 kuluessa verstaita on järjestetty Luston lisäksi hankkeen muiden kokeilukumppaneiden kanssa Luonnontieteellisessä keskusmuseo Luomuksessa, Tekniikan museossa, Suomen maatalousmuseo Sarassa, Suomen valokuvataiteen museosssa sekä Tiedekeskus Heurekassa. Tulevaisuusperintöverstaan rakennetta on kehitetty koko hankkeen ajan. Nyt osallistujat pääsevät testaamaan hiottua konseptia ja etsimään kestävää tulevaisuutta metsän avulla.

> Lisätietoja sekä ilmoittautuminen 24.8. mennessä


Dynamoa mediassa


Mediatiedotteita (lokakuu 2020)

Turun yliopiston tiedote 7.10.2020:
Dynamo-hanke tekee museoista kestävän tulevaisuuden rakentajia

Itä-Suomen yliopiston tiedote 12.10.2020:
Dynamo-hanke tekee museoista kestävän tulevaisuuden rakentajia

Suomen Metsämuseo Luston tiedote 13.10.2020:
Dynamo-hanke tekee museoista kestävän tulevaisuuden rakentajia


Ensimmäinen tulevaisuusperintöverstas pidetään 6.10.2020 Suomen Metsämuseo Lustossa kutsutilaisuutena

Metsillä on ollut suuri merkitys Suomen historiassa, mutta ne ovat keskeisiä myös suomalaisten tulevaisuudessa. Tämän päivän metsiä koskevassa keskustelussa, jota ilmastokriisi ja huoli monimuotoisuudesta vauhdittavat näkyvät muuttuvaan maailmaan liittyvät odotukset ja toiveet, mutta myös epävarmuudet ja pelot. Meillä on tutkimustietoa, joka auttaa hahmottamaan metsien, metsien käytön ja ihmisten arjen muutoksia. Mutta miten voisimme yhdessä vaikuttaa kestävään tulevaisuuteen ja millaisia tulevaisuuden metsäsuhteet ovatkaan?  

Tulevaisuusperintö muodostuu niistä merkityksellisistä teoista, joita teemme nyt. Fasilitoidussa tulevaisuusperintöverstaassa katsotaan tulevaisuuteen irrottautumalla tästä päivästä ja vaihtamalla näkökulmaa.   

Dokumentoimme ensimmäisen verstaan tutkimus- ja museokäyttöön kuvaamalla ja tallentamalla keskustelut. Tallennus- ja tutkimusluvat allekirjoitetaan verstaassa. 

Lisätietoja: kehittämisjohtajs Leena Paaskoski, leena.paaskoski@lusto.fi, p. 050 366 9552 


Verkkokeskustelu Museoalan teemapäivien Jälkilöylyissä 27.10.2020 klo 13-15 (täynnä)

Dynaaminen museo avautuu – varaa pääsylippusi tulevaisuuteen! 

Verkkokeskustelussa pohditaan yhdessä museokonseptin uusia mahdollisuuksia. Voisiko museo olla vahvistamassa tulevaisuustoimijuutta yhteiskunnassa? Mitä museo voi tehdä yhteiskunnan viheliäisten ongelmien ratkaisemiseksi? Dynamon tavoitteena on rakentaa dynaamisen museon konsepti, joka tukee kulttuurin tavoitteellista transformaatiota kohti kestävää tulevaisuutta.