Ohjausryhmä

Carina Jaatinen, johtaja, Arkkitehtuurimuseo; Executive Board, ICOM International Council of Museums

Vesa-Matti Lahti, johtava asiantuntija, Sitra

Kirsi Laurén, dosentti, Itä-Suomen yliopisto

Antti Majava, tohtorikandidaatti, BIOS-tutkimusyksikkö

Tiina Merisalo, pääjohtaja, Museovirasto 

Mikko Mönkkönen, professori, Jyväskylän yliopisto

Pia Mero, ennakointiasiantuntija, Sitra 

Anssi Niskanen, elinkeinojohtaja, Suomen metsäkeskus

Satu Teerikangas, professori, Turun yliopisto

Niina Uronen, toimitusjohtaja, Lusto

Pekka Äänismaa, toimitusjohtaja, Suomen Metsämuseo Lusto (maaliskuuhun 2021 asti)

Ohjausryhmän puheenjohtaja toimi Museoviraston pääjohtaja Tiina Merisalo, esittelijänä hankkeen johtaja Katriina Siivonen ja sihteereinä hankkeen johtoryhmän jäsenet Leena Paaskoski ja Teppo Hujala.

Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana neljä kertaa tuomaan näkökulmia hankkeen ajankohtaisiin vaiheisiin: 4.11.2020, 24.3.2021, 14.10.2021 ja 10.2.2022.