Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan verkkojulkaisu

Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan verkkolehti

Viimeisimmät julkaisut

Rocktähteyden ytimessä – tutkimus rocktähtien omaelämäkerroista
Nykypäivänä useita rockmuusikoita tituleerataan, ehkä hieman harhaanjohtavasti, myös kirjailijoiksi. Keväällä 2012 valmistuneessa pro gradu -tutkielmassani pureuduin kirjakauppojen hyllyjä kiihtyvällä tahdilla...
Täh?? Mikä ihmeen tenure track?
Olen Kirsi Salonen ja aloitin 1.8. humanistisen tiedekunnan tenure track -apulaisprofessorina historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella. Koska koko tenure...
Lapsuus – kadotettu paratiisi vai ikuinen arvoitus?
Lapsia koskevat kysymykset puhuttavat tänä päivänä. Puhe lapsista ei kuitenkaan ole vain 2000-luvun ilmiö, vaan lapsuus on askarruttanut modernia kulttuuria...
Humanismilla kyllä pärjää
Tulin Turkuun opiskelemaan syksyllä 1969. Silloinen rehtori, sittemmin akateemikko Tauno Nurmela, joka tapasi kätellä kaikki uudet ylioppilaat ilmoittautumisen yhteydessä, katsoi...
Unien sosiaalinen ulottuvuus ja unien kulttuuriperintö
Folkloristisella unien tutkimuksella on Suomessa pitkät perinteet ja unien kerrontaa tutkittiin jo 1970-luvulla tieteen valtavirrasta poiketen. Leea Virtasen perehtyminen enneuniin...
Mitä ajattelin tänään kirjoittaessani gradua
Viimeistelen pro gradu -tutkielmaani ja haen kirjastosta tutkimuskirjallisuutta. Kävellessäni kampuksella vastaan tulee lukuisia uusien opiskelijoiden ryhmiä, joita tuutorit johdattavat uuteen...
Muistojen Heideken – tarinoita synnytyssairaalan elämästä ja ihmisistä
Ryhmä folkloristiikan ja uskontotieteen opiskelijoita inspiroitui vajaa vuosi sitten aloittamaan entistä turkulaista synnytyssairaala Heidekeniä käsittelevän projektin lähes vahingossa. Tuossa vaiheessa...
Historiaa, sivistystä ja taidetta – opintoretki Varsinais-Suomen kartanoihin
Turun yliopiston Suomen historian oppiaine järjesti keväällä 2012 yhteistyössä Åbo Akademin etnologian kanssa kaksikielisen ja kartanoita monipuolisesti tarkastelevan luentokurssin ”Kartanoelämää...
Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia
Miten taide tuottaa hyvinvointia? Voiko sitä mitata? Millaista tieteiden- ja tieteidenvälistä metodologiaa tarvitaan näitä kysymyksiä tutkittaessa? Muun muassa tällaisia kysymyksiä...