BALKAN ON vaihdossa!

Vaihto-ohjelmat ovat tärkeä osa kansainvälistä yliopistoa. Kansainvälisyyttä arvostetaan jatkossa myös rahoitusperusteena ja monin paikoin se on jo ymmärretty erinomaiseksi ja…

Ylirajaisuus kysyy kotimaisuuden rajoja

Miltä kirjallisuuden kenttä näyttää postnationalistisin silmin? Kotimaisen kirjallisuuden uudessa tutkimushankkeessa kysytään oppialan perusteita ja tarkastellaan kirjallisuutta osana globaalia kulttuuria, jossa…

Julkaisufoorumi-hankkeesta

Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan Julkaisufoorumi-hanke on keino luokitella suomalaisia tiedejulkaisuja ja sen pyrkimyksenä on nostaa suomalaista tieteen tasoa. Hankkeessa rakennetaan laatuluokitusta…

Kohti luovaa, mutta kurinalaista kirjoittamista

Turun yliopiston luovan kirjoittamisen oppiaine tarjoaa opiskelijoille monipuolisen mahdollisuuden harjoittaa kirjoittamisen taitoa. Opintojen aikana opiskelijat jäsentävät ajatuksiaan erilaisiksi teksteiksi, fiktioksi…

Kenen historia on ollut säilyttämisen arvoista?

Suomen historian tutkimushanke ”Kansallista menneisyyttä rakentamassa ja tulkitsemassa – suomalaiset arkistoinstituutiot vallan verkostoina ja muistin paikkoina” pureutuu kysymyksiin arkistojen julkisivujen…

Lampaan historiaa ja museopuutarhoja

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT on jo vuosia ollut Turun yliopiston arkeologian ja museologian oppiaineiden tärkeä kumppani tutkimuksessa ja opetuksessa….