Tutustu 5000 kasvilajin kokoelmaamme

Puutarha

Kasvihuoneemme tarjoavat matkan maapallon eri ilmastovyöhykkeille ja ulkopuutarhasta löytyy kukkivia kasveja huhtikuulta marraskuulle.

Tutustu puutarhaan

Puutarhan tehtävät

Tehtäväalueet

 1. Valistus
 2. Opetus
 3. Tutkimus
 4. Suojelu

 

Turun yliopiston kasvitieteellinen puutarha

 • ylläpitää koti- ja ulkomaisten elävien kasvien kokoelmaa
 • valistaa luonnon monimuotoisuuden tärkeydestä ja suojelusta
 • yleistajuistaa eliökehään ja erityisesti kasvimaailmaan liittyviä tutkimustuloksia näyttely- ja muun tiedotustoiminnan avulla
 • tarjoaa tutkijoille ulko- ja sisätilassa koeviljelymahdollisuuksia sekä mahdollistaa tutkimusaineiston käsittelyn vaatimat peruslaborointivalmiudet
 • verkostoituu alan kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa
 • toimii harjoittelupuutarhana ammatillisille puutarhaoppilaitoksille, tarvittaessa myös kehitysmaiden opiskelijoille
 • valistaa ja tiedottaa puutarhakasvien nimistä, hoidosta ja lisäyksestä
 • hankkii opetuksessa ja tutkimuksessa tarvittavaa kasvimateriaalia kansainvälisen siemenvaihdon ja keruumatkojen avulla
 • seuraa puutarhakasveina mahdollisten kasvilajien ja -lajikkeiden menestymistä
 • vaalii ja edistää maamme puutarhakulttuuria
 • mahdollistaa myös oman opetus- ja tutkimustyön
 • auttaa viranomaisia asiantuntijatehtävissä