Helsingin kielilukion vierailu uusiin Arcanumin tiloihin

Maarit Mutta, Mari-Liisa Varila, Teppo Jakonen, Veronika Laippala & Hilla-Marja Honkalammi
8.3.3023

Ryhmä Helsingin kielilukion opettajia ja opiskelijoita vieraili Turun yliopistolla maaliskuussa 2022. Kiinnostus kieli- ja käännöstieteiden laitoksen toimintaan innosti opettajia ja oppilaita niin paljon, että maaliskuussa 2023 ryhmä koululaisia tuli uudelleen vierailulle Arcanumin uusiin tiloihin. Vierailua koordinoi Joshua Webb, joka saapui noin kolmenkymmenen oppilaan ja kahden opettajan kanssa talviseen Turkuun. Oppilaiden ohjelmaan kuului tutustuminen Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksella englannin oppiaineeseen sekä laitoksella tehtävään kieliteknologiaan liittyvään tutkimukseen ja opetukseen. Vierailun aikana keskusteltiin myös mahdollisuudesta mennä keräämään aineistoa lukiossa, johon opettajat suhtautuivat hyvin positiivisesti.

Arcanumin uudet tilat Turun yliopiston kampuksella.

Englannin oppiaineen esittely

Lounaan jälkeen ryhmä saapui Arcanumin uusiin tiloihin. Heidät toivottivat tervetulleeksi englannin oppiaineen yliopistonlehtori Mari-Liisa Varila sekä englannin opiskelijat Otava Korkka ja Hanna Aro. Aluksi Mari-Liisa esitteli lyhyesti englannin opintoja Turun yliopistossa. Sen jälkeen Otava ja Hanna kertoivat omista englannin opinnoistaan, sivuaineistaan sekä opiskelijaelämästä Turussa. He esittelivät myös ainejärjestö Anglican toimintaa. Tämän jälkeen vierailla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä suullisesti tai Flinga-taulua käyttäen. Kysymyksiä tuli esimerkiksi muiden kielten opiskelemisesta Turussa, englannin opintojen vaikeudesta tai helppoudesta, sujuvuuden tutkimuksesta – sekä tietenkin siitä, onko Posankka turkulaisille häpeän vai ylpeyden aihe.

Arcanumin sijainti kartalla.

Kieliteknologiaa ja robotteja

Englannin oppiaineen esittelyn jälkeen siirryimme tutkimuspuoleen eli esittelimme useita kieliteknologioita, joita käytetään erilaisissa laitoksella käynnissä olevissa tutkimusprojekteissa. Samat neljä tutkijaa kuin edelliskerralla vuonna 2022 olivat paikalla esittelemässä opetuksessa ja tutkimuksessa käytettävää teknologiaa. Lyhyen alkuesittelyn jälkeen kerroimme yleisesti, keitä olemme ja minkälaista teknologiaa olimme tuoneet mukanamme.  Jaoimme oppilaat neljään eri ryhmään ja etenimme koulusta tuttuun pistetyöskentelyyn. Jokainen ryhmä osallistui noin 15 minuutin ajan yhteen aihepiiriin ja sitten vaihdettiin ryhmiä.

Kieliteknologian professori Veronika Laippala esitteli TurkuNLP-ryhmän kehittämää suomenkielistä kieliteknologiaa, kuten tekstiä automaattisesti kirjoittavaa Finnish GPT-3-kielimallia. Hän esitteli myös paljon uutisissa ollutta OpenAI-yhtiön kehittämää ChatGPT:tä, josta oppilaat olivat erityisen kiinnostuneita ja pyysivät ohjelmaan kirjoittamaan erilaisia tekstejä laulun sanoista fanifiktioon.

RoboLang-tutkimusryhmän tutkijat Hilla-Marja Honkalammi ja Teppo Jakonen esittelivät robotteja, joita voidaan käyttää sekä tutkimuksen että opetuksen tukena: Hilla-Marjalla oli mukanaan UTU-niminen sosiaalinen NAO-robotti. Lukiolaiset pääsivät testailemaan mitä kaikkea robotti osaa tehdä. Huoneessa oli sen verran iloista taustahälinää, että UTU vastaili väillä oman mielensä mukaan. Teppo esitteli videovälitteiseen vuorovaikutukseen suunnattua etäläsnäolorobottia, jota voidaan käyttää etäopetuksen tukena. Vaikka etäläsnäolorobotinkaan käyttö ei sujunut täysin ilman teknisiä ongelmia, pääsivät vieraat kokeilemaan, miltä Arcanumin alakerran käytävät näyttävät sen välityksellä. Testailun ohella lukiolaiset myös toivat esille omia kokemuksiaan korona-ajan videovälitteisestä opetuksesta ja ideoita siitä, miten robottia voisi käyttää kouluissa ja muissa paikoissa.

Kielilukiolaisia vierailulla opetustiloissa.

KISUVI-tutkimusryhmän vetäjä Maarit Mutta esitteli GenoGraphiX-Log (GGXLog) -näppäilyntallennusohjelmaa. Ohjelma tallentaa kirjoitusprosessin eri vaiheet (tekstin tuoton, poistamisen, tauot jne.) ja sen avulla myös prosessia voidaan visualisoida graafin avulla. Vaikka kirjoittaminen muiden edessä jännitti, löytyi jokaisesta ryhmästä uskalias vapaaehtoinen, joka testasi ohjelmaa. Yhdessä pohdittiin, mitä hyötyä tällaisesta tutkimuksesta on, ja voisiko sitä käyttää koulussa opetuksen tukena.

Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen vierailun jälkeen ryhmä lähti tutustumaan yliopiston kampukseen sekä Juslenian tilalle rakennettuun Aurumin rakennukseen. Lingsoft-yritysvierailu oli vuorossa päivän päätteeksi. Näin kieliteknologian tutkimuksen jälkeen oppilaat pääsivät tutustumaan kieliteknologian soveltamiseen muun muassa käännöstoimiston arjessa.

Näyttää siltä, että Helsingin kielilukion vierailusta on tullut jo perinne, sillä he lupasivat tulla ensi vuonna uudestaan. Enää ei tarvittu maskeja vierailun aikana, ja näyttää siltä, että paluu normaaliin opetukseen on arkipäivää. Toivomme, että oppilaat saivat uusia ahaa-elämyksiä omaan oppimiseen ja ehkä jopa ideoita siihen, mitä he haluavat tulevaisuudessa tehdä.

Kiitos vierailijoille!