Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiskoulutus

Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen pätevyys on 30 opintopisteen (op) laajuinen kokonaisuus, johon sisältyy sekä teoreettisia kurssimuotoisia opintoja (6-20 op), johtamisprojekti (5-15 op) että portfolio (5-10 op).  Jokainen laatii opinnoilleen yksilöllisen, omaa johtajaksi kehittymistä tukevan, henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), ja opinnot voi aloittaa joustavasti oman aikataulun mukaan. Koulutus on mahdollista suorittaa kahden vuoden aikana.

Koulutuksen aloittaminen

Koulutuksen aloittaminen vaatii rekisteröitymisen, sopimisen mentorista ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laadinnan.

REKISTERÖITYMINEN
Koulutukseen rekisteröidytään lomakkeella Sosiaali-ja-terveydenhuollon-johtamiskoulutukseen-rekisteröityminen.

MENTORI
Koulutukseen osallistuvalla tulee olla henkilökohtainen mentori, joka tuntee koulutettavan työympäristön ja organisaation, eli työskentelee samassa yksikössä kuin kouluttautuja, joko esimiesasemassa tai muuten ohjaavassa asemassa.  Kouluttautujan rekisteröityessä vahvistetaan mentorin sopivuus tehtävään.  Mentorin tehtävä on seurata kouluttautumisen edistymistä ja antaa omia näkemyksiään ja ehdotuksiaan sekä portfolioon että projektityöhön liittyen. Sovi ja aloita yhteistyö mentorisi kanssa jo koulutusta suunnitellessasi. Mentorilta ei edellytetä aiempaa kokemusta vastaavasta tehtävästä.

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA (HOPS)
HOPS laaditaan rekisteröitymislomakkeen liitteeksi. Se on kouluttautujan itselleen laatima suunnitelma johtamisopintojen suorittamisesta ja tavoitteista. Sen tarkoitus on aktivoida kouluttautuja pohtimaan lähtökohtiaan ja johtamisopintojensa päämäärää. Keskustele suunnitelmastasi mentorisi kanssa ja hyväksytä valmis HOPS myös hänellä.

HOPSIN TARKEMMAT OHJEET>>>

Koulutuksen rakenne

Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen pätevyys on 30 opintopisteen (op) laajuinen kokonaisuus, johon on sisällytettävä

  • teoreettisia kurssimuotoisia opintoja (6–20 op)
  • johtamisprojekti (5–15 op)
  • johtamisportfolio (5 – 10 op)

Vakituiseen ohjelmaamme kuuluvat teoreettiset kurssit järjestetään yleensä kahden vuoden välein. Medimerc-kurssitarjonnasta on laadittu alustava runko kahdelle lukuvuodelle: kurssitarjonnan kahden vuoden runko.

Jokainen laatii opinnoilleen yksilöllisen, omaa johtajaksi kehittymistä tukevan, henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), ja opinnot voi aloittaa joustavasti oman aikataulun mukaan. Koulutus on mahdollista suorittaa kahden vuoden aikana.

Hyödynnämme koulutuksessa Moodle-oppimisympäristöä. Moodlessa on koulutuksen rakenteen tarkempi kuvaus ja tarvittavat koulutusmateriaalit. Linkki Moodleen annetaan kaikille koulutukseen rekisteröityneille. 

Koulutuksen kustannukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiskoulutuksen ( 30 op) kustannukset koostuvat koulutuksen rekisteröitymismaksusta ja  yksittäisistä kurssimaksuista.

Koulutuskokonaisuutta aloitettaessa laskutetaan kolmen tuhannen euron (3000 euroa + alv 24%) rekisteröitymismaksu, joka kattaa pätevyysopintojen hallinnointikulut, projektityöskentelyseminaarit sekä projektityön ja portfolion valmisteluun mahdollisesti tarvittavan tuen ja töiden tarkistamisen.

Rekisteröitymismaksun lisäksi yksittäiset kurssit maksavat 300 euroa (+ alv 24%). Maksuun sisältyy kontaktiopetus, kurssimateriaali, kurssilla jaettava oheismateriaali, sekä kurssitehtävien tarkastus. Kokonaisuuteen tulee sisällyttää vähintään kolme kurssia.