Kaupunkiasumisen houkuttelevuus asukkaan näkökulmasta

Tutkimushankkeessa etsitään uutta tietoa asumisen tarjonnasta ja mahdollisuuksista sekä asukkaiden toiveista ja arvostuksista Turussa. Tutkimus jakaantuu kolmeen osaan.

Tervetuloa tutustumaan tarkemmin hankkeen osatehtäviin ja tavoitteisiin, poikkitieteelliseen tutkimusryhmään, ja tuloksiin.