Hälsningsfraser – variation och förändring (Camilla Wide, Lisa Södergård) 5/4 kl. 14.15

Forskarseminariets nästa möte hålls onsdagen den 5 april kl. 14.15-16 (EEST UTC+03:00) via Zoom.

Program:
Hälsningsfraser – variation och förändring (Camilla Wide & Lisa Södergård)

Vid Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) samlas det för tillfället in svar på en frågelista om hälsningar. Lisa Södergård, som  är arkivarie vid SLS, har utarbetat frågelistan. Camilla Wide har tidigare undersökt hälsningsfraser tillsammans med sina kolleger inom forskningsprogrammet Interaktion och variation i pluricentriska språk (IVIP). Under forskarseminariet berättar Lisa om de material om hälsningsfraser som finns i SLS arkiv, och Camilla diskuterar  likheter och skillnader i hälsningsfraser i Finland och Sverige.

Anmäl dig via Webropol – du får Zoom-länken till den anmälda e-postadressen före mötet:
https://link.webropolsurveys.com/S/9C1BED5C4CF28BF1