Lingvistiska landskap i offentliga rum i Åbo (Eveliina Tolvanen, Anne-Maria Kuosa, Camilla Wide) 26/4 kl. 14.15

Forskarseminariets nästa möte hålls onsdagen den 26 april kl. 14.15-16 (EEST UTC+03:00) via Zoom.

Program:
Lingvistiska landskap i offentliga rum i Åbo (Eveliina Tolvanen, Anne-Maria Kuosa, Camilla Wide)

I vår presentation på forskarseminariet presenterar vi projektet LINGLO – lingvistiska landskap i det offentliga rummet i Åbo. Syftet med projektet är att utreda hur Finlands två nationalspråk, dvs. finska och svenska, och andra språk, t.ex. engelska, syns i de lingvistiska landskapen vid offentliga organisationer i Åbo. Begreppet lingvistiskt landskap (Landry & Bourhis 1997, Gorter 2006) avser hur olika språk representeras i en specifik miljö, till exempel på officiella och inofficiella skyltar. Vi undersöker två organisationer där rätten att använda och få information på det egna språket är särskilt viktig, dvs. Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) och Egentliga Finlands tingsrätt. Vilka språk får plats på skyltar i det offentliga rummet? Vilken information ges på olika språk? Hurdan är svenskans roll i ett de jure tvåspråkigt men de facto flerspråkigt land?

Gorter, D. (2006). Introduction: The Study of the Linguistic Landscape as a New Approach to Multilingualism. International Journal of Multilingualism 3(1), 1–6.
Landry, R. & Bourhis R.Y. (1997). Linguistic landscape and ethnolinguistic vitality. An empirical study. Journal of Language and Social Psychology 16 (1), 23–49.

Anmäl dig via Webropol – du får Zoom-länken till den anmälda e-postadressen före mötet:
https://link.webropolsurveys.com/S/A3EADF76C21DA831