Mechtilds uppenbarelser i finsk översättning – en översikt och en blick framåt (Mikko Kauko) 1/3 kl. 14.15

Forskarseminariets nästa möte hålls onsdagen den 1 mars kl. 14.15-16 (EET UTC+02:00) via Zoom.

Program:

Mechtilds uppenbarelser i finsk översättning – en översikt och en blick framåt (Mikko Kauko)

Mechtild von Hackeborn var en tysk kristen mystiker som fick uppenbarelser på 1290-talet. Nådendalsbrodern Jöns Budde översatte uppenbarelserna till svenska på våren 1469. Jag har jämfört den svenska versionen systematiskt med flera versioner på latin och tyska samt översatt verket till finska. Översättningen är försedd med en filologisk inledning och med kommentarer om språket, stilen och filologiska detaljer i texten och handskriften samt om den historiska och teologiska kontexten. De forskningsrön som jag presenterar i boken utgör även en utgångspunkt för fortsatt forskning om Jöns Budde och hans översättningar, vilket jag kommer att ge exempel på i mitt föredrag.

Anmäl dig via Webropol – du får Zoom-länken till den anmälda e-postadressen före mötet:
https://link.webropolsurveys.com/S/A32A0D2C5A4D755C

Välkommen!