Anne-Maj Åberg berättar om skrivretreat i Hiiskuttua

Anne-Maj Åberg jobbar just nu som forskare i projektet Flerspråkiga skribenters skrivprocesser: visualisering av helsekvenser och flyt baserad på grafteori (KISUVI). Hon deltog 10–12 maj i en skrivretreat ordnad av Föreningen för nordisk filologi i maj.

Skrivretreaten var en helt ny och ögonöppnande upplevelse för mig. Den var en nyttig erfarenhet och jag ska tillämpa metoden också hemma i fortsättningen. Man måste komma ihåg att regelbundna pauser har en viktig funktion i skrivprocessen även om pauserna ibland kan kännas som avbrott i tankeprocessen.

Skrivretreat på Backby gård ledde till nya sätt att skriva