Avhandling om Nagudialekten lyfts fram i Näst sista ordet

Anne-Maj Åberg skrev 2006 sin magisteravhandling om dialektutjämningen i Nagu: Från fader till son”. Dialektutjämningen i Nagu, en fallstudie i tre generationer i en familj.

Resultaten i avhandlingen lyftes fram i språkpodden Näst sista ordet 19/6 2022, i avsnittet ”He e inga roulit ti fara på sjåu” – de åboländska dialekterna hotas av utrotning.

Anne-Majs avhandling nämns vid ca 23:27 i avsnittet som du också kan lyssna på här: