Klaus Kurki intervjuad om ”så” i Hufvudstadsbladet

Klaus Kurki, som undersöker finlandssvensk ordföljd i sin doktorsavhandling har intervjuats av Dan Lolax i Hufvudstadsbladet. I intervjun berättar Klaus om sin undersökning av ordföljden i meningar med ordet . Klaus samlar för tillfället in svar på en enkät med testmeningar. Enkäten har väckt stort intresse bl.a. i sociala medier.

”Så” är ett av de små orden som används flitigt i standardsvenskan. Finlandssvenskan följer standardsvenskans regel, men har också en flexiblare inställning till ordet – som nu är föremål för en doktorsavhandling.

Läs artikeln i Hufvudstadsbladet här:

Ingen använder det lilla ordet ”så” mera fritt än finlandssvenskarna – doktorand vill veta hur fritt