Sialltiell och Norna – Kaj Borg bloggar om historiska förnamn

Kaj Borg forskar i historiska förnamn i Gamlakarleby (Karleby) 1657–1928. Läs här hans blogg om spännande unika namn som Sialltiell, Blondina och Norna:

Unika förnamn och identitet i historisk dopnamnsgivning

New trends in Nordic Socio-onomastics
Research network