Visualisering av skrivprocesser vid språkinlärning

Läs om projektet Kisuvi i nättidskriften Kieli, koulutus ja yhteiskunta! Sinikka Lahtinen, Mari Mäkilä och Anne-Maj Nyberg deltar i Kisuvi (Monikielisten kirjoittajien kirjoitusprosessit: sanastokeskittymien ja sujuvuuden visualisointi graafiteorian avulla), som leds av docent Maarit Mutta lektor i franska, vid Åbo universitet. I projektet undersöks skrivprocesser med hjälp av visualiseringsverktyget GenoGraphiX-Log (GGXLog).

Kirjoittamisprosessin tallentaminen ja visualisointi kielenoppimisen apuna