Wera Kunnas prisbelönt för avhandling om läroböcker

Wera Kunnas blev magister i nordiska språk 2020. I maj 2021 fick hon Lars och Bojen Huldéns pris för bästa pro gradu-avhandling i språkvetenskap vid ett finländskt universitet. Priset delas ut av Svenska litteratursällskapet i Finland. Läs om detta i Åbo underrättelser:

Studie av finlandssvenskhet och finskhet i läroböcker får pris av SLS

Weras avhandling, ”Du vet förstås att Finland är tvåspråkigt” : Finlandssvenskhet och finskhet i grundskolans läroböcker för B-svenska och A-finska,  går att läsa på nätet.