Postdoc-forskning

  • Mikko Kauko: Själens kloster. Forskning och översättning (Emil Aaltonen-stiftelsen, Svenska litteratursällskapet 2022–2024)
  • Eveliina Tolvanen: Svenskan och andra språk i vårdens lingvistiska landskap (Svenska litteratursällskapet i Finland 2023–24)