Tutkimushaastattelujen keruu on käynnistynyt!

Keräsimme syksyllä 2022 kirjoituksia nuorten kokemasta arkipäivän köyhyydestä. Kirjoituksia tuli 84. Ne sisälsivät kiinnostavia ja tärkeitä havaintoja ja antoivat aiheen kerätä vielä haastatteluaineiston. Nyt keräämme haastatteluja köyhyyttä kokeneilta 15-23 -vuotiailta nuorilta. Keräämme haastattelut 1.9.2023 –30.6.2024. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä nuorten köyhyydestä Suomessa.

Osallistu haastatteluaineiston keruuseen ja tule haastateltavaksi!

Saat määrittää itse, mitä kerrot haastattelussa. Meillä on kuitenkin muutamia kysymyksiä, joiden avulla voit valmistautua haastatteluun:

  •  Mitä köyhyys sinulle tarkoittaa?
  •  Mikä on se joukko / yhteisö / porukka, johon koet kuuluvasi tai johon haluaisit kuulua?
  • Miten paljon koet voivasi vaikuttaa omaan tilanteeseesi?
  • Kiinnostaako sinua vaikuttaa yhteiskunnallisesti tai omassa elinpiirissä jotenkin?
  • Mitkä asiat, tavarat tai tekemiset ovat sinulle merkityksellisiä?
  • Missä tilanteissa et tunne olevasi köyhä?
  • Mikä auttaa sinua jaksamaan silloin, kun on vaikeaa?
  • Mitä odotat ja toivot tulevaisuudeltasi?

Haastattelu tehdään sopimukseen lähihaastatteluna tai etähaastatteluna. Haastattelu kestää puolesta tunnista tuntiin. Arvostamme käyttämääsi aikaa. Muistoksi haastattelusta annamme muistivihon ja kynän.

Jos kiinnostuit, lue tiedote alta ja ota sitten yhteyttä Anna-Maria Isolaan (anna-maria.isola@utu.fi tai p. 046 810 3877) tai Toni Rajalaan (toni.j.rajala@utu.fi) tai ilmoittaudu allaolevan linkin kautta.

Haastattelukutsu ja lisätiedot

Linkki haastatteluihin ilmoittautumista varten: https://redcap.utu.fi/surveys/?s=NFAM8N47TPMTAWKA