Function and health - from foot to head

Function and health – from foot to head

Purpose

Research in Function and health – from foot to head approach patients’ health from functional perspective. The research focus on patients with long-term health problems aiming to promote the quality of care and rehabilitation with particular interest to foot health. The research aims to promote the theoretical basis of nursing science by exploring the patient’s and professional’s perspective to function but also enlarging the instrumentation, testing and development of efficient interventions.

Goals

  • to evaluate patients’ functional health, quality of care and rehabilitation in different levels of health care
  • to evaluate patients’ own strategies to care for and promote their own functional health
  • to evaluate the competence of health care professionals to provide care and rehabilitation supporting patients’ function and health

Instruments

Several instruments have been developed in Function and health – from foot to head. All instruments have Finnish and English versions, and are available on reasonable request from docent Minna Stolt. Researchers willing to use one or several instruments need to send an email to docent Minna Stolt (minna.stolt(a)utu.fi) and request the permission. To email following information need to be provided: name and contact details of the researcher, which instrument the request focus, title of the study, aim of the study, target group of the study, data collection methods and timing. In addition a short version of the study plan is recommended to attach in the email.

Foot Health Assessment Instrument

Measurement aim: to assess foot health in adult people (generic)

Administrator: nurse, podiatrist or health care professional

Number of items: 23

Subscales: skin health  (10 items), health of the toenails (5 items), structural deformities of the foot (4 items), foot pain 4 items)

Reference: Stolt, M., Suhonen, R., Puukka, P., Viitanen, M., Voutilainen, P., & Leino-Kilpi, H. (2013). Development process and psychometric testing of foot health assessment instrument. Journal of Clinical Nursing, 22(9-10), 1310–1321.

Self-Administered Foot Health Assessment Instrument

Measurement aim: to assess foot health in adult people (generic)

Administrator: patient

Number of items: 25

Subscales: skin health (11 items), nail health (4 items), foot structure (5 items) and foot pain (5 items, focusing on intensity and location).

Reference: Stolt, M., Kottorp, A., & Suhonen, R. (2021). A Rasch analysis of the self-administered Foot Health Assessment Instrument (S-FHAI). BMC Nursing, 20(1), 98.

Modified Foot Self-care Knowledge Test

Measurement aim: to assess foot self-care knowledge

Administrator: patient

Number of items: 20

Subscales: skin care (4 items), toenail care (4 items), structural deformities in the foot (4 items), disease-specific foot problems (4 items), and footwear (4 items).

Reference: Stolt M, Katajisto J, Peltonen J, Suhonen R, Leino-Kilpi H. 2020. Development and testing of a new electronic foot health promotion programme on nurses’ foot self-care. BMC Nursing 19:29.

Education

Latest foot health theme day was held 22.11.2021. See program.

Selected publications

Selected scientific publications

Tevasaari A, Mieronkoski R, Suhonen R & Stolt M. 2021. Itsearvioitu fyysinen toimintakyky neljä viikkoa polven tekonivelleikkauksen jälkeen – kyselytutkimus Hoitotiede 33(1), 43-53.

Stolt M, Kottorp A & Suhonen R. 2021. A Rasch analysis of the self-administered Foot Health Assessment Instrument (S-FHAI). BMC Nursing 20(1):98.

Stolt M, Kilkki M, Katajisto J & Suhonen R. 2021. Self-assessed foot health in older people with rheumatoid arthritis – a cross-sectional study. International Journal of Older People Nursing May 18;e12380. doi: 10.1111/opn.12380.

Kielo-Viljamaa E, Ahtiala M, Suhonen R & Stolt M. 2021. Simulated wound care situation as a competence assessment method for student nurses and registered nurses. Advances in Skin & Wound Care doi: 10.1097/01.ASW.0000756676.32202.b1.

Kielo-Viljamaa E, Suhonen R, Ahtiala M, Kolari T, Katajisto J, Salminen L & Stolt M. 2021. The development and testing of the C/WoundComp instrument for assessing chronic wound-care competence in student nurses and podiatrists. International Wound Journal 18(1), 62-78.

Laitinen A-M, Boström C, Hyytiä S & Stolt M. 2020. Experiences of foot health in patients with rheumatoid arthritis: a qualitative study. Disability and Rehabilitation, doi 10.1080/09638288.2020.1758966.

Stolt M, Laitinen AM, Ruutiainen J, Leino-Kilpi H. 2020. Research on lower extremity health in patients with multiple sclerosis: a systematic scoping review. Journal of Foot and Ankle Research 13(1):54. doi: 10.1186/s13047-020-00423-x.

Kielo E, Suhonen R, Ylönen M, Viljamaa J, Wahlroos N, Stolt M. 2020. A systematic and psychometric review of tests measuring nurses’ wound care knowledge. International Wound Journal doi: 10.1111/iwj.13417.

Stolt M, Katajisto J, Peltonen J, Suhonen R, Leino-Kilpi H. 2020. Development and testing of a new electronic foot health promotion programme on nurses’ foot self-care. BMC Nursing 19:29. doi: 10.1186/s12912-020-00423-z.

Kielo E, Suhonen R, Salminen L, Stolt M. 2019. Competence areas for registered nurses and podiatrists in chronic wound care, and their role in wound care practice. Journal of Clinical Nursing 28(21-22):4021-4034.

Kielo E, Salminen L, Suhonen R, Puukka P, Stolt M. 2019. Graduating student nurses’ and student podiatrists’ wound care competence: a cross-sectional study. Journal of Wound Care 28(3):136-145.

Miikkola M, Lantta T, Suhonen R & Stolt M. Challenges of foot self-care in older people: a qualitative focus-group study. Journal of Foot and Ankle Research 12:5. doi: 10.1186/s13047-019-0315-4.

Kielo E, Salminen L & Stolt M. 2018. Graduating Student Nurses’ and Podiatrists’ Wound Care Competence – an Integrative Literature Review. Nurse Education in Practice 29, 1-7.

Stolt M, Miikkola M, Suhonen R & Leino-Kilpi H. 2018. Nurses’ perceptions of their foot health: implications for occupational health care. Workplace Health & Safety 66 (3), 136-143.

Stolt M, Kielo E, Katajisto J, Suhonen R & Leino-Kilpi H. 2018. Hoitotyöntekijöiden itsearvioimat tuki- ja liikuntaelinvaivat. Tutkiva Hoitotyö 16 (3), 3-9.

Stolt M, Suhonen R & Leino-Kilpi H. 2017. Foot health in patients with rheumatoid arthritis – a scoping review. Rheumatology International 37 (9), 1413-1422.

Stolt M, Suhonen R, Kielo E, Katajisto J & Leino-Kilpi H. 2017. Foot health of nurses – a cross-sectional study. International Journal of Nursing Practice 2017 Aug;23(4). doi: 10.1111/ijn.12560.

Stolt M, Suhonen R, Virolainen P & Leino-Kilpi H. 2016. Lower extremity musculoskeletal disorders in nurses – a narrative literature review. Scandinavian Journal of Public Health 44 (1), 106-115.

Stolt M, Suhonen R, Puukka P, Viitanen M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H. 2015. Nurses’ knowledge of foot care in the context of home care: a cross-sectional correlational survey study. Journal of Clinical Nursing 24 (19-20), 2916-2925.

Stolt M, Suhonen R, Viitanen M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H. 2014. Ikääntyneiden kenkien kunto – potilasturvallisuuden ja hoidon laadun osatekijä. [Footwear of older people – a part of client safety and care quality]Hoitotiede (Journal of Nursing Science) 26 (1), 38-49.

Stolt M, Suhonen R, Puukka P, Viitanen M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H. 2013. Development process and psychometric testing of foot health assessment instrument. Journal of Clinical Nursing 22 (9-10), 1310-21.

Publications intended for professional communities

Sirkka J, Suhonen R & Stolt M. 2021. Työterveyshoitajilla koulutustarvetta työkykyriskien hallinnasta ja analysoinnista. Työterveyshoitaja 46(2), 19-21.

Laitinen A-M & Stolt M. 2021. Alaraajaongelmat heikentävät nivelreumaa sairastavan potilaan toimintakykyä. Podoprintti 60 (1), 22-23.

Stolt M, Kankaanpää K & Suhonen R. 2020. Ikääntyvien henkilöiden jalkaterveyden edistäminen ja hoito tarvitsevat pohjaksi tieteellistä tutkimusta. Podoprintti 59 (4), 8-9.

Laitinen A-M & Stolt M. 2020. Reumapotilaiden jalkaterveys. Reumahoitajat 6 (1), 14.

Stolt M, Ylönen M & Jalonen L. 2020. Jalkaterveyden arviointi edistää potilaan jalkahaavojen varhaista tunnistamista. Haava-lehti 23 (3), 36-37.

Stolt M, Rastio T, Pajunen T, Metsä-Tokila M & Maijala R. 2020. Tieteen ja käytännön liitto jalkaterveydessä. Pro terveys 47 (3), 20-21.

Laitinen A-M & Stolt M. 2020. Alaraajaongelmat heikentävät nivelreumaa sairastavan potilaan toimintakykyä. Podoprintti 59 (1), 14-15.

Stolt M. 2019. Nivelrikko ja kengät – vinkkejä kenkien valintaan. Nivelposti (1), 16-17.

Kielo E, Suhonen R & Stolt M. 2019. Mitä sairaanhoitajien ja jalkaterapeuttien tulisi osata haavojen hoidosta? Haava  22 (4), 26-28.

Stolt M & Leino-Kilpi H. 2018. Jalkaterveyden johtaminen – tietoa ja yhteistyötä. Pro terveys 45 (2), 16-17.

Stolt M. 2018. Nivelreumaa sairastavan jalkaterveyden hoidossa korostuu monialainen yhteistyö. BestPractice 6 (17), 20-22.

Saarikoski R & Stolt M. 2018. Päiväkoti-ikäisten lasten jalkaterveyden edistäminen. Slalli 51 (1) 18-20.

Kielo E, Salminen L & Stolt M. 2017. Valmistuvien sairaanhoitaja- ja jalkaterapeuttiopiskelijoiden haavanhoidon osaaminen on puutteellista. Haava 20 (4), 36- 38.

Stolt M, Flink A, Saarikoski R & Väyrynen P. (toim.) 2017. Jalkaterveys. 1. painos. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki.

Stolt M & Leino-Kilpi H. 2016. Hoitotyöntekijöiden jalkaterveys – keskeinen osa työhyvinvointia. Podoprintti 55 (3), 17-18.

Kielo E & Stolt M. 2016. Alaraajan laskimohaavaa sairastavien potilaiden elämänlaatu. Podoprintti 55 (1), 8-9.

Graduated theses

Kielo-Viljamaa Emilia (2021): The Wound care competence of graduating student nurses – development and testing of a competence assessment instrument. (PhD thesis)

Kilkki Mia (2021): Change in stroke survivors’ functioning between discharge and follow-up and associating factors: a cohort study. (MNSc thesis)

Laitinen Anne-Marie (2021): Self-assessed competence of foot self-care in patients with rheumatoid arthritis. (MNSc thesis)

Kangasniemi Hanna (2020): Assessment of the need for services people with intellectual disabilities in housing services –experiences of nursing staff and nursing management in the use of interRAI ID instrument. (MNSc thesis)

Kankaanpää Katja (2020): Relationship between physical workload and musculoskeletal disorders of nursing. (BNSc thesis)

Kilkki Mia (2020): World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0) in assessing functioning in people with neurological disability. (BNSc thesis)

Laitinen Anne-Marie (2020): Promoting physical activity – Experiences from patients with rheumatoid arthritis. (BNSc thesis)

Peltonen (nyk. Sirkka) Johanna (2020): Occupational health care professionals` self-reported competence in work ability risk management and analysis. (MNSc thesis)

Tevasaari Anne (2020): Patient-reported physical functional status four weeks after total knee arthroplasty. (MNSc thesis)

Kielo Emilia (2017): Graduating student nurses’ and student podiatrists’ wound care competence. (MNSc thesis)

Saari Heini-Maria (2017): Foot health in children and associated factors – literature review. (BNSc thesis)

Kielo Emilia (2015): Quality of Life of Patients’ with Venous Leg Ulcer. (BNSc thesis)

Previous phases of the project

Foot health and wellbeing: promotion of foot health in patients with rheumatoid arthritis 2018-2020 (funder the state research funding of the Turku University Hospital)

Foot health and work well-being – Development and testing of an electronic foot health program 2014-2017 (funder Työsuojelurahasto/the Finnish Work Environment Fund, Sairaanhoitajien koulutussäätiö, the state research funding of the Turku University Hospital)

Foot Health In Older People – Development of a preventive, evaluative instrument for nurses (PhD thesis by Minna Stolt, completed 2013)

First steps of the project

Research in Function and health – from foot to head origins to year 2013 and doctoral thesis by Minna Stolt where the theoretical framework and instrumentation was developed. During the years, the focus of research has widened to cover, not only foot health, but also rehabilitation, patients’ self-management and professionals’ competence in the area of functional health.

Principal Investigator

Minna Stolt University Lecturer, Docent

Research team

Minna Stolt, PhD, Docent, podiatrist (Principal Investigator)
Emilia Kielo-Viljamaa, PhD
Noora Narsakka, PhD candidate
Johanna Sirkka, PhD candidate
Heini-Maria Saari, MNSc student
Katja Kankaanpää, MNSc student
Mirena Pihl, BNSc student
Helena Leino-Kilpi, Professor
Riitta Suhonen, Professor
Carina Boström, Senior University Lecturer, Associate Professor (docent) in rehabilitation medicine, PhD, Registered Physiotherapist. Department of Neurobiology, Care sciences and Society, Karolinska Institutet, Sweden
Lindsey S. Cherry, PhD, FFPM RCPS(Glasg), FHEA, BSc (hons) Podiatry, BSc (hons) Sport Science, Senior Clinical Academic, Faculty of Health Sciences, University of Southampton, UK and Department of Podiatry, Solent NHS Trust, UK
Anders Kottorp, Dean, Professor, Registered Occupational Therapist, Faculty of Health Society, University of Malmö, Sweden