Function and health - from foot to head

Function and health – from foot to head

Purpose

Research in Function and health – from foot to head approach patients’ health from functional perspective.

Goals

  • to evaluate patients’ functional health, quality of care and rehabilitation in different levels of health care
  • to evaluate patients’ own strategies to care for and promote their own functional health
  • to evaluate the competence of health care professionals to provide care and rehabilitation supporting patients’ function and health

Selected publications

Articles in refereed scientific journals

Stolt M, Laitinen AM, Ruutiainen J, Leino-Kilpi H. 2020. Research on lower extremity health in patients with multiple sclerosis: a systematic scoping review. Journal of Foot and Ankle Research 13(1):54. doi: 10.1186/s13047-020-00423-x.

Kielo E, Suhonen R, Ylönen M, Viljamaa J, Wahlroos N, Stolt M. 2020. A systematic and psychometric review of tests measuring nurses’ wound care knowledge. International Wound Journal doi: 10.1111/iwj.13417.

Stolt M, Katajisto J, Peltonen J, Suhonen R, Leino-Kilpi H. 2020. Development and testing of a new electronic foot health promotion programme on nurses’ foot self-care. BMC Nursing 19:29. doi: 10.1186/s12912-020-00423-z.

Kielo E, Suhonen R, Salminen L, Stolt M. 2019. Competence areas for registered nurses and podiatrists in chronic wound care, and their role in wound care practice. Journal of Clinical Nursing 28(21-22):4021-4034.

Kielo E, Salminen L, Suhonen R, Puukka P, Stolt M. 2019. Graduating student nurses’ and student podiatrists’ wound care competence: a cross-sectional study. Journal of Wound Care 28(3):136-145.

Miikkola M, Lantta T, Suhonen R & Stolt M. Challenges of foot self-care in older people: a qualitative focus-group study. Journal of Foot and Ankle Research 12:5. doi: 10.1186/s13047-019-0315-4.

Kielo E, Salminen L & Stolt M. 2018. Graduating Student Nurses’ and Podiatrists’ Wound Care Competence – an Integrative Literature Review. Nurse Education in Practice 29, 1-7.

Stolt M, Miikkola M, Suhonen R & Leino-Kilpi H. 2018. Nurses’ perceptions of their foot health: implications for occupational health care. Workplace Health & Safety 66 (3), 136-143.

Stolt M, Kielo E, Katajisto J, Suhonen R & Leino-Kilpi H. 2018. Hoitotyöntekijöiden itsearvioimat tuki- ja liikuntaelinvaivat. Tutkiva Hoitotyö 16 (3), 3-9.

Stolt M, Suhonen R & Leino-Kilpi H. 2017. Foot health in patients with rheumatoid arthritis – a scoping review. Rheumatology International 37 (9), 1413-1422.

Stolt M, Suhonen R, Kielo E, Katajisto J & Leino-Kilpi H. 2017. Foot health of nurses – a cross-sectional study. International Journal of Nursing Practice 2017 Aug;23(4). doi: 10.1111/ijn.12560.

Stolt M, Suhonen R, Virolainen P & Leino-Kilpi H. 2016. Lower extremity musculoskeletal disorders in nurses – a narrative literature review. Scandinavian Journal of Public Health 44 (1), 106-115.

Stolt M, Suhonen R, Puukka P, Viitanen M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H. 2015. Nurses’ knowledge of foot care in the context of home care: a cross-sectional correlational survey study. Journal of Clinical Nursing 24 (19-20), 2916-2925.

Stolt M, Suhonen R, Viitanen M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H. 2014. Ikääntyneiden kenkien kunto – potilasturvallisuuden ja hoidon laadun osatekijä. [Footwear of older people – a part of client safety and care quality]Hoitotiede (Journal of Nursing Science) 26 (1), 38-49.

Stolt M, Suhonen R, Puukka P, Viitanen M, Voutilainen P & Leino-Kilpi H. 2013. Development process and psychometric testing of foot health assessment instrument. Journal of Clinical Nursing 22 (9-10), 1310-21.

Publications intended for professional communities

Stolt M, Ylönen M & Jalonen L. 2020. Jalkaterveyden arviointi edistää potilaan jalkahaavojen varhaista tunnistamista. Haava-lehti 23 (3), 36-37.

Stolt M, Rastio T, Pajunen T, Metsä-Tokila M & Maijala R. 2020. Tieteen ja käytännön liitto jalkaterveydessä. Pro terveys 47 (3), 20-21.

Laitinen A-M & Stolt M. 2020. Alaraajaongelmat heikentävät nivelreumaa sairastavan potilaan toimintakykyä. Podoprintti 59 (1), 14-15.

Stolt M. 2019. Nivelrikko ja kengät – vinkkejä kenkien valintaan. Nivelposti (1), 16-17.

Kielo E, Suhonen R & Stolt M. 2019. Mitä sairaanhoitajien ja jalkaterapeuttien tulisi osata haavojen hoidosta? Haava  22 (4), 26-28.

Stolt M & Leino-Kilpi H. 2018. Jalkaterveyden johtaminen – tietoa ja yhteistyötä. Pro terveys 45 (2), 16-17.

Stolt M. 2018. Nivelreumaa sairastavan jalkaterveyden hoidossa korostuu monialainen yhteistyö. BestPractice 6 (17), 20-22.

Saarikoski R & Stolt M. 2018. Päiväkoti-ikäisten lasten jalkaterveyden edistäminen. Slalli 51 (1) 18-20.

Kielo E, Salminen L & Stolt M. 2017. Valmistuvien sairaanhoitaja- ja jalkaterapeuttiopiskelijoiden haavanhoidon osaaminen on puutteellista. Haava 20 (4), 36- 38.

Stolt M, Flink A, Saarikoski R & Väyrynen P. (toim.) 2017. Jalkaterveys. 1. painos. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki.

Stolt M & Leino-Kilpi H. 2016. Hoitotyöntekijöiden jalkaterveys – keskeinen osa työhyvinvointia. Podoprintti 55 (3), 17-18.

Kielo E & Stolt M. 2016. Alaraajan laskimohaavaa sairastavien potilaiden elämänlaatu. Podoprintti 55 (1), 8-9.

Stolt M. 2015. Sopivat kengät ovat hyvinvoinnin perusta. Nivelposti (2), 30-31. Graduated theses

Kielo E. 2017. Graduating student nurses’ and student podiatrists’ wound care competence. (MNSc thesis)

Saari H-M. 2017. Foot health in children and associated factors – literature review. (BNSc thesis)

Kielo E. 2015. Quality of Life of Patients’ with Venous Leg Ulcer. (BNSc thesis)

Graduated theses

Kangasniemi H. 2020. Assessment of the need for services people with intellectual disabilities in housing services –experiences of nursing staff and nursing management in the use of interRAI ID instrument. (MNSc thesis)

Kankaanpää K. 2020. Relationship between physical workload and musculoskeletal disorders of nursing. (BNSc thesis)

Kilkki M. 2020. World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0) in assessing functioning in people with neurological disability. (BNSc thesis)

Laitinen A-M. 2020. Promoting physical activity – Experiences from patients with rheumatoid arthritis. (BNSc thesis)

Tevasaari A. 2020. Patient-reported physical functional status four weeks after total knee arthroplasty. (MNSc thesis)

Kielo E. 2017. Graduating student nurses’ and student podiatrists’ wound care competence. (MNSc thesis)

Saari H-M. 2017. Foot health in children and associated factors – literature review. (BNSc thesis)

Kielo E. 2015. Quality of Life of Patients’ with Venous Leg Ulcer. (BNSc thesis)

Principal Investigator

Minna Stolt University Lecturer, Docentminna.stolt@utu.fi

Research team

Minna Stolt, PhD, Docent, podiatrist (Principal Investigator)
Emilia Kielo-Viljamaa, MNSc, PhD student
Heini-Maria Saari, MNSc student
Katja Kankaanpää, MNSc student
Anne-Marie Laitinen, MNSc student
Mia Kilkki, MNSc student
Helena Leino-Kilpi, Professor
Riitta Suhonen, Professor