Foot@Work

Hoitajien alaraajaterveyden edistäminen työhyvinvoinnin tueksi (Foot@Work)

Kaksivuotisen hankkeen (2024–2025) tarkoituksena on kehittää ja testata uusi alaraajaterveyttä edistävä interventio hoitotyöntekijöille. Interventio koostuu kahdesta osasta: teoreettisesta ja toiminnallisesta osasta. Kokonaisuudella vahvistetaan hoitotyöntekijöiden alaraajojen lihasvoimaa, liikkuvuutta ja kestävyyttä sekä heidän osaamistaan alaraajavaivojen hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. Tutkimus tuottaa näyttöön perustuvan intervention työterveyshuollon toimijoiden työkaluksi ja myös esihenkilöille työhyvinvointijohtamisen tueksi.

Promotion of nurses’ lower limb health to support their work wellbeing (Foot@Work)

The aim of the two-year (2024-2025) project is to develop and test new lower limb health intervention for nurses. The intervention consists of two parts: theoretical and functional. The goal is to strengthen nurses’ lower limb muscle strength, joint mobility and endurance, and develop their competence in lower limb self-management. The project produces an intervention for occupational health care and it can also be used in well-being management at work.

Rahoittaja/Funding