Quality of Nursing Care

Selected publications:

  • Kuokkanen L, Leino-Kilpi H & Katajisto J. 2003. Nurse empowerment, job-realted satisfaction and organizational commitment. Journal of Nursing Care Quality 18 (3), 184-192
  • Kuokkanen, Liisa. 2003. Nurse empowerment. A model of individual and environmental factors. Annales Universitatis Turkuensis, D578, University of Turku, Turku, Finland.
  • Kuokkanen L, Leino-Kilpi H & Katajisto J. 2002. Do nurses feel empowered? Nurses? assessments of their own qualities and performance with regard to nurse empowerment. Journal of Professional Nursing 18(6), 328-335.
  • Kuokkanen L & Leino-Kilpi H. 2001. The qualities of an empowerment and the factors involved. Journal of Nursing Management 9, 273-280.
  • Leino-Kilpi H & Luoto E. 2001. The multiple sclerosis nurse as patient educator. Journal of Neuroscience Nursing 33(2), 83-89.
  • Kuokkanen L & Leino-Kilpi H. 2000. Power and empowerment in nursing: Three theoretical approaches. Journal of Advanced Nursing 31, 235-241.
  • Leino-Kilpi H, Mäenpää I & Katajisto J. 1999. Nursing study of the significance of rheumatoid arthritis as perceived by patients using the concept of empowerment. Journal of Orthopedic Nursing 3,138-145.
  • Leino-Kilpi H, Luoto E & Katajisto J. 1998. Elements of empowerment and MS patients. Journal of Neuroscience Nursing 18, 116-123.

Instrument

If you are interested in using the instrument, please complete the instrument request form and add your research plan. More information about the instrument: Professor Helena Leino-Kilpi, helena.leino-kilpi@utu.fi

Instrument request form

Development

Development of the preliminary basis for the evaluation of the quality of nursing care 1990-1992
The basis for the evaluation consists of
a) characteristics of the actor (nurse, professional)
b) activities (nursing actions)
c) goals of the activities
d) ways of acting
e) environment

Selected publications:
* Leino-Kilpi H 1990 Good nursing care. On what basis? Annales Universitatis Turkuensis, D49, University of Turku, Turku, Finland;

* Leino-Kilpi H & Vuorenheimo J 1994 The Patient’s Perspective on Nursing Quality: Developing a Framework for Evaluation. International Journal for Quality in Health Care 6(1), 85-95.

Further development of the evaluation basis in nursing care 1992-1994.

Interviews of patients in different clinical fields were made for looking after new categories of quality of nursing care were sought. This phase was made in close connection with the masters students in the Department of Nursing Science in the University of Turku.

Selected Publications:

Pelander T & Leino-Kilpi H 2004 Quality in Pediatric Nursing Care: Children’s Expectations. Issues In Comprehensive Pediatric Nursing 2 7(3), 139-151.
Leinonen T, Leino-Kilpi H, Katajisto J. 1994. Leikkaus- ja anestesiahoidon laatu – Mitä potilaat sanovat?
Kilpi T & Laine K. 1993. Potilaiden tyytyväisyys hoitoon Salon aluesairaalan sisätautiosastoilla
Leino-Kilpi & Vuorenheimo. 1993. The quality of perioperative nursing care. AORN-journal 57 (5), 1061-1071.
Pelander T & Leino-Kilpi H. 1993. Hyvä hoito ja tiedon saaminen lasten poliklinikalla. Master thesis, University of Turku.
Styrman M, Leino-Kilpi. 1993. Synnyttäjän hyvä hoito säännöllisessä synnytyksessä ensisynnyttäjän kokemana, Publications of the Turku University Hospital A1, Turku.
Järnstedt P. 1992. Hyvä hoito ja tiedon saaminen ensiapupoliklinikalla potilaan näkökulmasta. Master thesis, University of Turku.
Leino-Kilpi H & Vuorenheimo J. 1992. Patient Satisfaction as an Indicator of the Quality of Nursing Care.
Leino-Kilpi H & Vuorenheimo J. 1992. Potilas hoidon laadun arvioijana. Sosiaali- ja terveyshallituksen julkaisuja No 68, Valtion painatuskeskus, Helsinki.
Nikkola H. 1991. Potilaiden käsityksiä hyvästä psykiatrisesta hoitotyöstä. Master thesis, University of Turku.
Päivärinta R. 1991. Hyvä ohjaus radiologiseen tutkimukseen. Master thesis, University of Turku.

Studies

Doctoral studies

Gattinger Heidrun. 2017. Development and evaluation of two intruments to assess nursing staff competence in mobility care based on kinaesthetics
Ritmala-Castrén Marita. 2015. Asleep or not asleep? Evaluation of the Quality of Patients’ Sleep in Critical Care Nursing
Renholm Marja. 2015. Continuity of patient care in day surgery
Stolt Minna. 2013. Foot health in older people – Development of a preventive, evaluative instrument for nurses
Lakanmaa Riitta-Liisa. 2012. Competence in intensive and critical care nursing – development of a basic assessment scale for graduating nursing students
Walta Leena. 2012. Potilaiden hoitaminen diagnostisessa radiografiassa ja sen kuormittavuus röntgenhoitajan arvioimana – tavoitteena inhimillinen ja turvallinen kuvantamistapahtuma
Nikula Anne. 2011. Vaccination competence
Montin Liisa. 2007. Patient-perceived health-related quality of life during recovery after total hip arthroplasty – a 6-month follow-up study
Kuokkanen Liisa. 2003. Nurse empowerment. A model of individual and environmental factors
Meretoja, Riitta. 2003. Nurse competence scale
Leino-Kilpi Helena. 1990. Good nursing care. On what basis?

Other scientific studies

Meretoja R, Isoaho H & Leino-Kilpi H. 2004. Nurse Competence Scale: development and psychometric testing. Journal of Advanced Nursing 47(2), 124-133.

Meretoja R, Leino-Kilpi H & Kaira A-M. 2004. Comparison of nurse competence in different hospital work environments. Journal of Nursing Management 12, 329-336.

Pelander T & Leino-Kilpi H. 2004. Quality in Pediatric Nursing Care: Children’s Expectations. Issues In Comprehensive Pediatric Nursing 2 7(3), 139-151.

Kuokkanen L, Leino-Kilpi H & Katajisto J. 2003.Nurse empowerment, job-realted satisfaction and organizational commitment. Journal of Nursing Care Quality 18 (3), 184-192

Meretoja R & Leino-Kilpi H.2003. Comparison of competence assessments made by nurse managers and practising nurses. Journal of Nursing Management 11, 404-409.

Kuokkanen L, Leino-Kilpi H & Katajisto J. 2002. Do nurses feel empowered? Nurses? assessments of their own qualities and performance with regard to nurse empowerment. Journal of Professional Nursing 18(6), 328-335.

Meretoja R, Eriksson E & Leino-Kilpi H. 2002. Indicators for competence nursing practice. Journal of Nursing Management 10 (2), 95-102.

Kuokkanen L & Leino-Kilpi H. 2001. The qualities of an empowerment and the factors involved. Journal of Nursing Management 9, 273-280.

Leino-Kilpi H & Luoto E. 2001.The multiple sclerosis nurse as patient educator. Journal of Neuroscience Nursing 33(2), 83-89.

Meretoja R & Leino-Kilpi H. 2001. Instruments for Evaluating the Nurse Competence. JONA 31 (7/8), 346-352.

Kuokkanen L & Leino-Kilpi H. 2000. Power and empowerment in nursing: Three theoretical approaches. Journal of Advanced Nursing 31, 235-241.

Leino-Kilpi H, Mäenpää I & Katajisto J. 1999. Nursing study of the significance of rheumatoid arthritis as perceived by patients using the concept of empowerment. Journal of Orthopedic Nursing 3,138-145.

Leino-Kilpi H, Luoto E & Katajisto J. 1998. Elements of empowerment and MS patients. Journal of Neuroscience Nursing 18, 116-123.

Leino-Kilpi H & Vuorenheimo J.1994.The Patient’s Perspective on Nursing Quality: Developing a framework for Evaluation. International Journal for Quality in Health Care 6(1), 85-95.

Leinonen T, Leino-Kilpi H, Katajisto J. 1994. Leikkaus- ja anestesiahoidon laatu – Mitä potilaat sanovat?

Kilpi T & Laine K. 1993. Potilaiden tyytyväisyys hoitoon Salon aluesairaalan sisätautiosastoilla. Nursing dissertations, Salo.

Leino-Kilpi & Vuorenheimo. 1993. The quality of perioperative nursing care. AORN-journal 57 (5), 1061-1071.

Pelander T & Leino-Kilpi H. 1993. Hyvä hoito ja tiedon saaminen lasten poliklinikalla. Master thesis, University of Turku

Leino-Kilpi H & Vuorenheimo J. 1992. Patient Satisfaction as an Indicator of the Quality of Nursing Care.

Leino-Kilpi H & Vuorenheimo J. 1992. Potilas hoidon laadun arvioijana. Sosiaali- ja terveyshallituksen julkaisuja No 68, Valtion painatuskeskus, Helsinki.

Nikkola H. 1991. Potilaiden käsityksiä hyvästä psykiatrisesta hoitotyöstä. Master thesis, University of Turku

Päivärinta R. 1991. Hyvä ohjaus radiologiseen tutkimukseen. Master thesis, University of Turku