Quality of Nursing Care

Selected publications:

  • Kuokkanen L & Leino-Kilpi H. 2000. Power and empowerment in nursing: Three theoretical approaches. Journal of Advanced Nursing 31, 235-241.
  • Kuokkanen L & Leino-Kilpi H. 2001. The qualities of an empowerment and the factors involved. Journal of Nursing Management 9, 273-280.
  • Kuokkanen L, Leino-Kilpi H & Katajisto J. 2002. Do nurses feel empowered? Nurses? assessments of their own qualities and performance with regard to nurse empowerment. Journal of Professional Nursing 18(6), 328-335.
  • Kuokkanen L, Leino-Kilpi H & Katajisto J. 2003. Nurse empowerment, job-realted satisfaction and organizational commitment. Journal of Nursing Care Quality 18 (3), 184-192
  • Kuokkanen, Liisa. 2003. Nurse empowerment. A model of individual and environmental factors. Annales Universitatis Turkuensis, D578, University of Turku, Turku, Finland.
  • Leino-Kilpi H & Luoto E. 2001. The multiple sclerosis nurse as patient educator. Journal of Neuroscience Nursing 33(2), 83-89.
  • Leino-Kilpi H, Luoto E & Katajisto J. 1998. Elements of empowerment and MS patients. Journal of Neuroscience Nursing 18, 116-123.
  • Leino-Kilpi H, Mäenpää I & Katajisto J. 1999. Nursing study of the significance of rheumatoid arthritis as perceived by patients using the concept of empowerment. Journal of Orthopedic Nursing 3,138-145.

Development

Development of the preliminary basis for the evaluation of the quality of nursing care 1990-1992
The basis for the evaluation consists of
a) characteristics of the actor (nurse, professional)
b) activities (nursing actions)
c) goals of the activities
d) ways of acting
e) environment

Selected publications:
* Leino-Kilpi H 1990 Good nursing care. On what basis? Annales Universitatis Turkuensis, D49, University of Turku, Turku, Finland;

* Leino-Kilpi H & Vuorenheimo J 1994 The Patient’s Perspective on Nursing Quality: Developing a Framework for Evaluation. International Journal for Quality in Health Care 6(1), 85-95.

Further development of the evaluation basis in nursing care 1992-1994.

Interviews of patients in different clinical fields were made for looking after new categories of quality of nursing care were sought. This phase was made in close connection with the masters students in the Department of Nursing Science in the University of Turku.

Selected Publications:

Järnstedt P. 1992. Hyvä hoito ja tiedon saaminen ensiapupoliklinikalla potilaan näkökulmasta. Master thesis, University of Turku.

Kilpi T & Laine K. 1993. Potilaiden tyytyväisyys hoitoon Salon aluesairaalan sisätautiosastoilla

Leino-Kilpi H & Vuorenheimo J. 1992. Patient Satisfaction as an Indicator of the Quality of Nursing Care.

Leino-Kilpi H & Vuorenheimo J. 1992. Potilas hoidon laadun arvioijana. Sosiaali- ja  terveyshallituksen julkaisuja  No 68, Valtion painatuskeskus, Helsinki.

Leino-Kilpi & Vuorenheimo. 1993. The quality of perioperative nursing care. AORN-journal 57 (5), 1061-1071.

Leinonen T, Leino-Kilpi H, Katajisto J. 1994. Leikkaus- ja anestesiahoidon laatu – Mitä potilaat  sanovat?

Nikkola H. 1991. Potilaiden käsityksiä hyvästä psykiatrisesta hoitotyöstä. Master thesis, University of Turku.

Pelander  T & Leino-Kilpi H. 1993. Hyvä hoito ja tiedon saaminen lasten poliklinikalla. Master thesis, University of Turku.

Pelander T & Leino-Kilpi H 2004 Quality in Pediatric Nursing Care: Children’s Expectations. Issues In Comprehensive Pediatric Nursing 2 7(3), 139-151.

Päivärinta R. 1991. Hyvä ohjaus radiologiseen tutkimukseen. Master thesis, University of Turku.

Styrman M, Leino-Kilpi. 1993. Synnyttäjän hyvä hoito säännöllisessä synnytyksessä ensisynnyttäjän kokemana, Publications of the Turku University Hospital A1, Turku.

Studies

Doctoral studies

Leino-Kilpi Helena. 1990. Good nursing care. On what basis?

Kuokkanen Liisa. 2003. Nurse empowerment. A model of individual and environmental factors

Lakanmaa Riitta-Liisa. 2012. Competence in intensive and critical care nursing – development of a basic assessment scale for graduating nursing students

Meretoja, Riitta. 2003. Nurse competence scale

Montin Liisa. 2007. Patient-perceived health-related quality of life during recovery after total hip arthroplasty – a 6-month follow-up study

Nikula Anne. 2011. Vaccination competence

Stolt Minna. 2013. Foot health in older people – Development of a preventive, evaluative instrument for nurses

Walta Leena. 2012. Potilaiden hoitaminen diagnostisessa radiografiassa ja sen kuormittavuus röntgenhoitajan arvioimana – tavoitteena inhimillinen ja turvallinen kuvantamistapahtuma

Ritmala-Castrén Marita. 2015. Asleep or not asleep? Evaluation of the Quality of Patients’ Sleep in Critical Care Nursing

Renholm Marja. 2015. Continuity of patient care in day surgery

Gattinger Heidrun. 2017. Development and evaluation of two intruments to assess nursing staff competence in mobility care based on kinaesthetics

On-going doctoral studies:
Wound care: Minna Ylönen MNSc, PhD-candidate, RN, University of Turku

Other scientific studies

Kilpi T & Laine K. 1993. Potilaiden tyytyväisyys hoitoon Salon aluesairaalan sisätautiosastoilla. Nursing dissertations, Salo.

Kuokkanen L & Leino-Kilpi H. 2000. Power and empowerment in nursing: Three theoretical approaches. Journal of Advanced Nursing 31, 235-241.

Kuokkanen L & Leino-Kilpi H. 2001. The qualities of an empowerment and the factors involved. Journal of Nursing Management 9, 273-280.

Kuokkanen L, Leino-Kilpi H & Katajisto J. 2002. Do nurses feel empowered? Nurses? assessments of their own qualities and performance with regard to nurse empowerment. Journal of Professional Nursing 18(6), 328-335.

Kuokkanen L, Leino-Kilpi H & Katajisto J. 2003.Nurse empowerment, job-realted satisfaction and organizational commitment. Journal of Nursing Care Quality 18 (3), 184-192

Leino-Kilpi & Vuorenheimo. 1993. The quality of perioperative nursing care. AORN-journal 57 (5), 1061-1071.

Leino-Kilpi H & Luoto E. 2001.The multiple sclerosis nurse as patient educator. Journal of Neuroscience Nursing 33(2), 83-89.

Leino-Kilpi H & Vuorenheimo J.1994.The Patient’s Perspective on Nursing Quality: Developing a framework for Evaluation. International Journal for Quality in Health Care 6(1), 85-95.

Leino-Kilpi H & Vuorenheimo J. 1992. Patient Satisfaction as an Indicator of the Quality of Nursing Care.

Leino-Kilpi H & Vuorenheimo J. 1992. Potilas hoidon laadun arvioijana. Sosiaali- ja terveyshallituksen julkaisuja No 68, Valtion painatuskeskus, Helsinki.

Leino-Kilpi H, Luoto E & Katajisto J. 1998. Elements of empowerment and MS patients. Journal of Neuroscience Nursing 18, 116-123.

Leino-Kilpi H, Mäenpää I & Katajisto J. 1999. Nursing study of the significance of rheumatoid arthritis as perceived by patients using the concept of empowerment. Journal of Orthopedic Nursing 3,138-145.

Leinonen T, Leino-Kilpi H, Katajisto J. 1994. Leikkaus- ja anestesiahoidon laatu – Mitä potilaat sanovat?

Meretoja R & Leino-Kilpi H. 2001. Instruments for Evaluating the Nurse Competence. JONA 31 (7/8), 346-352.

Meretoja R & Leino-Kilpi H.2003. Comparison of competence assessments made by nurse managers and practising nurses. Journal of Nursing Management 11, 404-409.

Meretoja R, Eriksson E & Leino-Kilpi H. 2002. Indicators for competence nursing practice. Journal of Nursing Management 10 (2), 95-102.

Meretoja R, Isoaho H & Leino-Kilpi H. 2004. Nurse Competence Scale: development and psychometric testing. Journal of Advanced Nursing 47(2), 124-133.

Meretoja R, Leino-Kilpi H & Kaira A-M. 2004. Comparison of nurse competence in different hospital work environments. Journal of Nursing Management 12, 329-336.

Nikkola H. 1991. Potilaiden käsityksiä hyvästä psykiatrisesta hoitotyöstä. Master thesis, University of Turku

Päivärinta R. 1991. Hyvä ohjaus radiologiseen tutkimukseen. Master thesis, University of Turku

Pelander T & Leino-Kilpi H. 1993. Hyvä hoito ja tiedon saaminen lasten poliklinikalla. Master thesis, University of Turku

Pelander T & Leino-Kilpi H. 2004. Quality in Pediatric Nursing Care: Children’s Expectations. Issues In Comprehensive Pediatric Nursing 2 7(3), 139-151.