Hankkeeseen haetaan kouluja yhteistyökumppaneiksi

ONNI on turvallinen koulu -hanke auttaa tekemään koulujen turvallisuuden hallinnasta yhteisöllistä ja tarjoaa monipuolisia välineitä koulujen käyttöön. Kutsumme mukaan kouluja, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään turvallisuuttaan.

Hankkeeseen osallistuva koulu voi saada joko tilannekuvan koulunsa turvallisuudesta tai ilmoittautua mukaan koulun turvallisuuden kehittämisohjelmaan.

  • Kaikille hankkeeseen osallistuville kouluille tarjotaan tutkimukseen perustuva tilannekuva koulun turvallisuudesta.
  • Koulunsa turvallisuuden kehittämisestä kiinnostuneet koulut saavat tuekseen mentorin, joka auttaa kouluja oman turvallisuuskulttuurin suunnitelmalliseen kehittämisessä.
  • Koulujen henkilöstölle hanke tarjoaa kehityssuunnitelmiin perustuvaa maksutonta koulutusta.
  • Osallistuminen ei edellytä kouluilta merkittävää raportointia.

Kansallisen ONNI on turvallinen koulu -hankkeen toteuttaa Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutuslaitos ja se on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. Hanke tuottaa tietoa ja osaamista koulujen turvallisuuskulttuurin kehittämiseen; kriteereitä, menetelmiä ja välineitä koulujen turvallisuuden arviointijärjestelmäksi ja epäasiallisen käytöksen käsittelyyn sekä konkreettisia ratkaisuja ja toimintamalleja koulujen turvallisuuden ylläpitämiseen ja edistämiseen.

Hankkeeseen osallistuvalla koululla on mahdollisuus profiloitua oppilaitosturvallisuuden edelläkävijäksi Suomessa, sillä kouluissa kehitettyjä hyviä käytänteitä tullaan jakamaan valtakunnallisesti. Hankkeen päätteeksi koulu saa tutkimukseen perustuvan arvion turvallisuutensa kehittymisestä ja suosituksia jatkotoimenpiteiksi.

Mukaan valittujen koulujen tulee huomioida hanketyöskentely tulevan lukuvuoden (2022–2023) suunnittelussa. Hanke edellyttää henkilökunnan sitoutumista ja mahdollistaa myös oppilaiden systemaattisen osallistamisen koulun turvallisuuden kehittämiseksi. Hanke tuottaa koulujen käyttöön mm. epäasiallisen käyttäytymisen seuraamusasiakirjan. Hankkeeseen osallistuminen mahdollistaa myös vertaistuen ja kokemusten jakamisen koulujen turvallisuustiimien edustajille.

Hankkeeseen osallistuvat koulut valitaan 31.3.2022 mennessä. Voit ilmoittautua mukaan tai pyytää lisätietoa alla olevilta yhteyshenkilöiltä ja näiltä verkkosivuilta:

  • kehityspäällikkö Matti Waitinen (puh.050 3645374, matti.waitinen@utu.fi)
  • kehityspäällikkö Tuomo Myllö (puh. 050 395 6665, tuomo.myllo@utu.fi)
  • erikoistutkija Brita Somerkoski (brisom@utu.fi)
  • projektiasiantuntija Helga Rajala (helga.rajala@utu.fi)
  • projektikoordinaattori Emilia Luukka (puh. 050 571 8886, emiluu@utu.fi)
  • hankkeen johtaja professori Eila Lindfors (eila.lindfors@utu.fi)