ONNI-hankekoulut on valittu

ONNI-hankkeeseen ilmoittautui useita kouluja. Olemme valinneet kaikkiaan 20 yhteistyökoulua, joista 15:ssä toteutetaan hankkeen turvallisuustoimenpiteet lukuvuoden 2022 – 2023 aikana. Hankkeen koulut ovat Pirkanmaalta, pääkaupunkiseudulta, Pohjanmaalta ja Varsinais-Suomesta. Osa hankekouluista on ruotsinkielisiä. Hanketoiminta on alkanut kouluissa mentorin vierailulla, fokusryhmähaastatteluilla ja koulun rakenteellisen turvallisuuden arvioinnilla. Arviointi toteutettiin Helsingin pelastuslaitoksen kehittämällä Omatoimisen varautumisen auditointi -menettelyllä. Kesäkuussa ja alkusyksystä tapaamme hankekoulujen rehtoreita ja keskustella yhdenmukaisen puuttumisen oppaasta.

Yliopistolla hankkeen tutkimusryhmään kuuluu kymmenen henkilöä. Voit tutustua hankkeemme työntekijöihin Yhteystiedot-sivulla: Yhteystiedot | Onni on turvallinen koulu -hanke (utu.fi)

Lukuvuoden päättyessä tutkimusryhmä toivottaa kaikkien hankekoulujen kesälomaan turvallisia päiviä! Syksyllä tapaamme jälleen.