Laadukkaan opetuksen ja hyvinvoinnin rakentaja

Rauman normaalikoulu on Turun yliopiston alainen yhtenäiskoulu, jossa opetetaan perusopetuksen vuosiluokkien 1-9 oppilaita. Koulu toimii Raumalla opettajiksi opiskelevien harjoittelukouluna. Se sijaitsee keskellä kaupunkia, kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla paikallisten asukkaiden nimittämällä ”Myllymäellä”. Turun yliopiston virallinen nimitys alueelle on Rauman kampus, joka on tärkeä osa yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaa.

Kansainvälisyys, koulutusvienti, alueellinen vaikuttaminen, laaja verkostoituminen ja aktiivinen kehittämistoiminta sekä kiinteä yhteys tutkimukseen korostuvat yliopiston alaisessa normaalikoulussa

Yli 120-vuoden historia on voimavara ja olemme yhä ja olemme aina olleet muutosten suhteen joustava, dynaaminen ja toimintakulttuuriaan jatkuvasti kehittävä koulu. Nykyaikaisessa koulussamme hyödynnämme monipuolisesti erilaisia oppimisympäristöjä sekä tieto- ja viestintäteknologiaa vastataksemme tulevaisuuden kehitykseen ja vaatimuksiin.

Unesco-ja Vihreä lippu -kouluna vaalimme kestävää kehitystä, kulttuuriarvoja ja luonnonläheisyyttä, joille Rauman kampuksen, valtakunnallisesti ainutlaatuinen, oma puutarha antaa erinomaiset mahdollisuudet.

Osallisuus, aktiivisuus ja hyvät vuorovaikutustaidot ovat aina olleet norssilaisten vahvuuksia ja näkyvä osa toimintaamme. Jokaisen kouluyhteisön jäsenen yhdenvertaisuus, tasa-arvoisuus ja hyvinvointi ovat meille tärkeitä arvoja. Normaalikoulu on n. 360 oppilaan kouluna säilyttänyt lämminhenkisyytensä ja yhteisöllisyytensä, ja se tarjoaa oppilailleen runsaasti mahdollisuuksia opiskella ja harrastaa.

Tutustu historiaamme

Kuva: Matti Varjo