Tietoa meistä

Koulun esittely

Rauman normaalikoulu on Turun yliopistoon kuuluva perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. harjoittelukoulu, jossa järjestetään opettajankoulutukseen kuuluvaa ohjattua opetusharjoittelua. Normaalikoulu toteuttaa myös tutkimus-, kokeilu- ja kehittämisyhteistyötä opettajankoulutuslaitoksen kanssa sekä opettajien täydennyskoulutusta.

Koulussamme on noin 350 oppilasta. Luokilla 1.–6. on joko kieli- tai taitopainotus. Koulullamme on tavallista laajempi kielitarjonta. Luokilla 7. –9. on mahdollista valita laajennettu englanti ja opiskella englantia yksi viikkotunti enemmän. Normaalikoulussa hyödynnetään monipuolisia oppimisympäristöjä sekä teknologiaa. Koulussamme toimii aamu- ja iltapäiväkerho Leppis.

Koulun tavoitteena on kasvattaa yhdessä kotien kanssa oppilaita vastuullisiksi, itsenäisiksi ja yhteistyökykyisiksi nuoriksi. Rauman normaalikoulu sijaitsee kaupungin sydämessä Myllymäellä, jossa sijaitsee upea opetuspuutarha.

Unesco

RAUMAN NORMAALIKOULUN UNESCO -TOIMINTAAN JA KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEEN LIITTYVÄ SUUNNITELMA

Rauman normaalikoulu toimii UNESCO -kouluna ja eri vuosiluokilla noudatetaan erillistä UNESCO -toiminnan suunnitelmaa, jossa sisältöalueina painottuvat raumalaiset UNESCO -maailmanperintökohteet Vanha Rauma ja Sammallahdenmäki.

Maailmanperintökohteita tarkastellaan ilmiökohtaisesti monista eri näkökulmista eri oppiaineissa. Perinteisten opetusmenetelmien lisäksi tarjotaan kokemuksellista ulottuvuutta historian, lähiympäristön sekä kulttuurin tuntemiseen tutkivan oppimisen ja tekemällä oppimisen kautta. Maailmanperintökohteissa vierailuja toteutetaan jokaisena kouluvuotena.

Koulumme UNESCO -toiminnan ja kulttuuriperintökasvatuksen tavoitteena on luonnon monimuotoisuutta, ympäristöä ja kulttuuriperintöä arvostavan ja kunnioittavan ajattelutavan syntyminen ja kehittäminen.

Rauman normaalikoulun Unesco-toiminnan suunnitelma eri vuosiluokilla

 1. luokka
  Rauman toriin tutustuminen
  2. luokka
  Kirstin rakennusryhmään tutustuminen, asuminen Vanhassa Raumassa, Pyhän Ristin kirkkoon tutustuminen
  3. luokka
  Vierailukäynti Raatihuoneella
  4. luokka
  Vanhaan Raumaan tutustuminen
  5. luokka
  Vierailu Marelan talossa, 1800 – 1900 -lukujen vaihteen historian tarkastelua, vierailu Sammallahdenmäellä, tutustuminen Rauman seudun käsityöperinteeseen, erityisesti pitsin nypläämiseen
  6. luokka
  Muihin UNESCO -kohteisiin tutustuminen, keskiaikaiseen kaupunkikuvaan ja sen kulttuuriperintöön perehtyminen, kirkkojen tyylisuuntien opettelu, tutustuminen Rauman seudun käsityöperinteeseen, erityisesti korjausrakentamiseen
  7. luokka
  Vähintään kaksi seuraavista kohteista: Marela, Rauman merimuseo, Vuojoen kartano, Vasaraisten Muinan kotiseutumuseo, Kirsti
  8. luokka
  Rauman 1900-luvun historiaan liittyviä kohteita
  9. luokka
  Rauman kaupungintalo ja yhteispalvelupiste Pyyrmanni

Lisätietoa: www.kulttuuriperintokasvatus.fi; http://www.nba.fi/fi/museot/maailmanperintokohteet_suomessa

 

Vihreä lippu

VIHREÄ LIPPU – kestävää kehitystä koulun arkeen

Rauman normaalikoulu hyväksyttiin syksyllä 2007 osallistujaksi

Vihreä lippu -ohjelmaan, joka on päiväkotien, koulujen, oppilaitosten sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toimijoiden kestävän kehityksen ohjelma. Vihreä lippu on myös kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki, ja ohjelman kriteerit täyttävä osallistuja saa ohjelman tunnuksena toimivan vihreän lipun käyttöoikeuden. Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools -ohjelmaa, joka toimii lähes kaikissa Euroopan maissa ja on laajenemassa muihin maanosiin. YK:n ympäristöohjelma UNEP suosittelee Vihreää lippua.  FEE Suomi on kehittänyt Vihreä lippu -ohjelmaan suomalaiseen päivähoito- ja koulujärjestelmään sopivat toimintatavat ja materiaalit.

 

KiVa Koulu

Koulun nettisivuille KiVa-asiaa

Rauman norssi on KiVa-koulu. KiVa-lyhenne muodostuu sanoista Kiusaamisen Vastainen tai Kiusaamista Vastustava. KiVa Koulu on opetusministeriön rahoituksella Turun yliopistossa kehitetty toimenpideohjelma koulukiusaa­misen vähentämiseksi.

KiVa Koulu näkyy koulun arjessa monin ta­voin. Alakoulun oppilaat osallistuvat nk. KiVa-oppitunneille 1., 4. ja 7.-luokalla. Oppitunnit sisältävät mm. keskus­teluja, ryhmätöitä, lyhytfilmejä ja rooliharjoituksia.

Koulussa toimiva KiVa-tiimi selvittää kiusaamistapaukset yhteis­työssä luokanopettajan /-valvojan kanssa. Tue lastasi kertomaan kiusaamisesta tai sen havaitsemisesta koulun aikuisille. Rauman normaalikoulussa on KiVa-postilaatikko (keskikerroksessa tilapalvelumestarin työpisteen edessä), johon oppilaat voivat jättää viestin KiVa-tiimille. Jos epäilet lastasi kiusattavan tai sinulla on syytä uskoa hänen kiusaavan toisia, ota rohkeasti yhteyttä luokanopettajaan/-valvojaan, jotta asiaan voidaan puuttua mahdollisimman nope­asti ja tehokkaasti!

KiVa Koulu –ohjelmaan kuuluva Vanhempien opas on luettavissa KiVa Koulun nettisivuilla www.kivakoulu.fi .

Tukioppilastoiminta

Koulussamme on Mannerheimin Lastensuojeluliiton mukaista tukioppilastoimintaa. Tukioppilaat ovat kahdeksannen ja yhdeksännen luokan oppilaita ja heitä on yhteensä 16. Tukioppilaaksi voi hakea seitsemännen luokan lopussa, toukokuussa. Tukioppilaiden tehtävänä on lisätä kouluviihtyvyyttä ja estää kiusaamista. He ovat mukana järjestämässä monenlaista toimintaa ja tapahtumaa koulussamme, kuten seiskojen ryhmäytymispäivää, kahvioita, luokkien 7-9 glögitilaisuutta, ystävänpäivää ja suklaamunajahtia. Tukioppilaskokouksia pidetään lukuvuoden aikana tarvittaessa.

Oppilaskunnan hallitus

Kaikki koulumme oppilaat muodostavat oppilaskunnan. Jokaiselta luokalta valitaan vuosittain edustaja tai edustajat oppilaskunnan hallitukseen, jonka tehtävänä on toimia oppilaskunnan asioiden edistäjänä koulussamme. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu aina tarvittaessa ohjaavien opettajien johdolla käsittelemään ajankohtaisia asioita ja suunnittelemaan tulevaa toimintaa.  Hallituksen pyrkimys on edistää oppilaiden kouluviihtyvyyttä ja sujuvoittaa kouluarkea esimerkiksi järjestämällä tempauksia ja tapahtumia sekä laatimalla toimivampia sääntöjä ja aikatauluja oppilaiden välituntikäytössä oleville välineille. Oppilaskunnan hallitus tekee myös yhteistyötä opettajakunnan ja vanhempainyhdistyksen kanssa.