Posters and Presentations

 

Posters


Introductory poster of TITA project, A0 size.
You can get the full size poster version (in Finnish) from TITA’s project coordinator, Mika Orjala (mika.orjala[at]utu.fi).

Juárez, S.P. & Hjern, A. (2016). The Weight of Inequalities. Length of residence and offspring’s birthweight among migrants in Sweden.

 

Presentations

TITA presentations on SlideShare

 

Niemelä, Mikko: Vaikuttavuus ja tieteellisen tiedon riippumattomuus. Esitys Vaikuttavuuden tutkimuksen päivillä Itä-Suomen yliopistossa 5.12.2018.

Härkonen, Juho: Does Family Structure Matter for Social Inequality and Social Mobility? Population Europe Webinar 16.11.2017.

Ylikännö, Minna: Perustoimeentulotuen siirto kunnilta Kelaan: kokemuksia ensimmäisiltä kuukausilta. Esitys Vasson PRO-SOS-osahankkeen väliseminaarissa 8.6.2017.

Asuntokysymys-seminaari 1.6.2017

Uusi toimeentulotukijärjestelmä ei ole vielä valmis – tutkimus kehittämisen tukena -seminaarin esitykset 26.4.2017

Ylikännö, Minna & Saikkonen, Paula: Social assistance reform as a matter of equality. Presentation at Politiikan tutkimuksen päivät, Jyväskylä 9.-10.3.2017.

Presentations at TITA Annual Research Meeting, 15.-16.9.2016, Turku

Video: TITA Annual Research Meeting & Pre-seminar on Tacking Inequalities With Social Investments Policies

Niemelä, Mikko: Varallisuuserojen kehitys. Suomi kansainvälisessä perspektiivissä. Esitys Tilastokeskuksen Suhdanneklubilla Helsingissä 18.11.2016.

Aaltonen Katri; Miettinen Jani; Maljanen, Timo; Virta, Lauri & Martikainen, Jaane E. Työikäisen väestön lääkkeet terveydenhuollon eri sektoreilla Oulun kaupungissa. Esitys Sosiaalipolitiikan päivillä Turussa 27.‒28.10.2016.

Niemelä, Mikko: Rikkaat rikastuvat, köyhät köyhtyvät? Taloudellisen eriarvoisuuden muutos Suomessa. Luento Tutkijoiden yö -tapahtumassa Turun yliopistolla 30.9.2016.

Niemelä, Mikko: Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin tulevaisuus. Puhe Euroopan komission Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin tulevaisuus -seminaarissa Helsingissä 19.9.2016.

Blomberg, Helena; Kallio; Johanna, Kangas, Olli  Christian Kroll & Mikko Niemelä: Perceptions of social assistance recipients and attitudes towards social assistance policy among the population, frontline workers, administrative managers and local politicians in Finland. Presentation at 2016 Annual ESPAnet Conference, Rotterdam 1-3.9.2016.

Aaltonen, Katri; Ahola, Elina & Martikainen, Jaana E. Using microsimulation to estimate financial effects of pharmaceutical reimbursement policy changes – implementation of annual co-payment threshold in Finland in 2016. Esitys. International Social Pharmacy Workshop, Aberdeen, Scotland, 19.-22.7.2016.

Aaltonen, Katri: Sektorirajat ylittävä terveys- ja sosiaalipalveluiden käyttö: tutkimusta Oulu-aineistolla. Esitys Sitran Tiedosta tekoihin: Ohjataan yhdessä sote-laiva uusille vesille -seminaarissa 17.6.2016.

Ylikännö, Minna: Mitä mieltä Kela-siirrosta? Sosiaalijohtajien, sosiaalityöntekijöiden ja Kelan toimihenkilöiden näkemyksiä perustoimeentulotuen siirrosta Kelaan vuonna 2017. Esitys Huono-osaisuuden monet kasvot ja ratkaisumallit -seminaarissa Pieksämäellä 14.-15.6.2016.

Mukkila, Susanna & Moisio, Pasi: Estimating the Poverty Reduction Effect of Tax and Benefit Policies in Finland 1993-2013 Using a Microsimulation Method. Presentation at APPAM International Conference, London, 14.6.2016.

Ylikännö, Minna (2016): Toimeentulotuen Kela-siirtoa koskeva paneelikeskustelu TERVE-SOS-päivillä Seinäjoella 18.5.2016.

Ylikännö, Minna (2016): Toimeentulotuen Kela-siirto ja siihen liittyvä tutkimus Kelassa. Esitys Kuntaliitossa 11.5.2016.

Moisio, Pasi (2016): Kelan toimeentulotuki – yhden lajin perustulo vai ensimmäinen askel kohti sitä. Esitys Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivillä Helsingissä 20.-21.4.2016.

Ylikännö, Minna (2016): Toimeentulotuen Kela-siirto. Esitys sosiaali- ja terveysministeriössä 10.3.2016.

Aaltonen, Katri & Martikainen, Jaana E. (2016): Lääkekorvausjärjestelmän vuoden 2016 muutosten vaikutukset eläkeikäisten omavastuumenoihin – simulointitutkimus. Esitys Terveystaloustieteen päivässä Helsingissä 5.2.2016.

Blomberg, Helena; Kallio, Johanna; Kangas, Olli; Kroll, Christian & Niemelä, Mikko (2015): Perceptions of social assistance recipients and attitudes towards social assistance policy among the population, frontline workers, administrative managers and local politicians in Finland. Seminar on the social legitimacy of targeted welfare: Attitudes to welfare deservingness. Katholic University of Leuven, Leuven, 26.–28.1.016.

Haataja, Anita & Valaste, Maria & Saarikallio-Torp, Miia (2015): Lastenhoitojärjestelyt (helsinkiläisissä) lapsiperheissä 2010-luvulla. Esitys Sosiaalipolitiikan päivillä Helsingissä 22.–23.10.2015.

Härkönen, Juho (2015): Family dynamics and children’s well-being and life chances. Presentation at the OECD-European Commission-UNICEF-Children’s Worlds 3rd Child Well-Being Expert Consultation. OECD, Paris, 24.–25.11.2015.

Mukkila, Susanna & Moisio, Pasi (2015): Ennustetut köyhyysasteet ja tuloerot vuosille 2014 ja 2015 mikrosimuloinnilla. Esitys Sosiaalipolitiikan päivill’ä Helsingissä 22.–23.10.2015.

Niemelä, Mikko (2015): Strategisen tutkimuksen konsortiohanke: Tackling Inequalities in Time of Austerity. Esitys Sosiaalipolitiikan päivilla Helsingissä 22.–23.10.2015.

Niemelä, Mikko (2015): Strategisen tutkimuksen konsortiohanke: Tackling Inequalities in Time of Austerity. Esitys Huono-osaisuustutkimuksen seminaarissa Pieksämäellä, 9.–10.12.2015.

Ohisalo, Maria (2016): Leipäjonojen Suomi – kestävyys, uudelleenpohdinnat jne. Asiantuntija-alustus Sitran Kestävän talouspolitiikan johtamiskurssilla 10.2.2016.

Ohisalo, Maria (2016): Crumbs at the bottom of the society – food aid at challenging times. Poverty Group, Department of Social Policy & Intervention, University of Oxford, 9th May 2016.

Ohisalo, Maria (2016): Vaikeasti tavoitettavien auttaminen – mikä on tutkimuksen paikka? Luento Helsingin yliopistossa sosiaalityön opiskelijoille Kuntouttavan sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen lähiopetusjaksossa XIV, 20.5.2016.