TITAn aineistoja avattu Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa

TITA-tutkimushanke on avannut kyselyaineistojaan Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa. Aineistot ovat vapaasti käytettävissä tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017–2018 -aineisto sisältää kvantitatiivisen kyselyaineiston, jossa selvitettiin vastaajien hyvinvointia sekä eriarvoisuuden kokemuksia.

Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2016 -aineisto sisältää kvantitatiivisen kyselyaineiston, jossa selvitettiin vastaajien onnellisuutta, tunteita sekä halujen tyydyttymistä.

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto edistää tieteen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä olemassa olevan tiedon tehokasta tutkimuskäyttöä. Se arkistoi ja välittää sähköisiä tutkimusaineistoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. Tietoarkisto toimii Tampereen yliopiston yhteydessä.

 

Tutustu aineistoihin

 

FSD3316 Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018

FSD3310 Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2016